Pensionsspecialistens tre tips

Skriven av Caroline Lundh

Pension, pension, pension – ett ofta svårnavigerat område med kapital utspritt åt olika håll. Uppsidan är att det går att samla, förstå och ta möjligheter för att göra val och anpassningar. Här delar Formues pensionsspecialist Johan Berg med sig av sina tips och råd.

Vilken sparandetyp bör jag som privatperson ha? Vilken risknivå och sparhorisont ska jag välja – och var har jag mitt pensionskapital i dag? Vilken pensionslösning bör jag med anställda i ett storföretag välja, och vad bör jag tänka på som egenföretagare i ett småföretag? Pensionsfrågorna kan vara flera och många gånger upplevs de svåra och kluriga – ibland är de helt obesvarade.

– Ofta är pensionen väldigt spretig och många väljer att skjuta på frågor och valmöjligheter till en dag längre fram, säger Johan Berg, pensionsspecialist Formue.

Förvaltning och rådgivning kring pensionens alla delar

Planering av uttag, skatteoptimering, risk- och efterlevandeskydd, genomgång av olika kostnader och förvaltarval, flytt och rådgivning samt förvaltning av den totala pensionen. Det är bara några av delarna i pensionsrådgivningen hos Formue.

– Vi gör en helhetsbedömning här och nu genom att titta på befintliga försäkringar och placeringar. Utifrån läget och kundens situation kommer vi med förslag och avrådan för att ge en bättre värdeutveckling på kapitalet. Det ger ofta ett lugn och en trygghet, en typ av ”mind of ease”, säger Johan Berg och fortsätter:

– Bortom förvaltningsdelen har vi en rapporteringsdel som ger en enkel och digital överblick av pensionen som kanske är spridd på flera olika försäkringsbolag och tidigare arbetsgivare. Det ger en tydlig och samlad bild och du slipper stå själv med frågor utan svar.

Pensionsrådgivningen når även företag. Johan berättar att det kan röra uppsättning av pensionsavtal med sparnivå, placeringar och löpande förvaltning, flytt eller administration av befintliga försäkringar. Det kan också handla om en genomgång av riskförsäkringar för att säkerställa att företagaren är rätt försäkrad vid inträffande av olycka, sjukdom eller dödsfall.

Johans Bergs tre snabba tips till en högre pension:

  1. Säkerställ att din arbetsgivare har pensionsavtal – om du är egenföretagare är det viktigt att du startar ett eget pensionssparande, ju förr desto bättre
  2. Skaffa dig en överblick av dina försäkringar och se över innehållet
  3. Ta reda på vilka kostnader som är förknippade med försäkringar och se till att du flyttar ifrån dyra lösningar. Nya sänkta flyttavgifter gör det enklare idag än tidigare.

Vill du komma i kontakt med våra pensionsspecialister? Klicka här

Dela artikel

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss