Pengar i sig skapar sällan lycka, men de skapar möjligheter

Skriven av Formue

Förmögenheter uppstår inte av sig själva – de skapas. Varje dag bidrar förmögenheter till att nya företag växer fram, trygghet för familjer och ett bättre samhälle. Likväl mäts framgången i samband med förvaltning alltid mot marknaden. Målet är ofta att generera större avkastning än ett valt index (eller de investerare du läser om i tidningen).

Men är finansiell avkastning vårt största mål i livet? Och om inte, hur kopplar vi då samman förvaltningen av vår förmögenhet med våra mål?

Ashvin B. Chhabra, tidigare investeringsansvarig hos Merrill Lynch, är banbrytande i sin inställning till detta. Han undervisar i dag på temat bland annat på Yale University och Columbia Business School, och är författare till boken ”The Aspirational Investor”.

Essensen i Chhabras bok är följande:

Målet med förmögenhetsförvaltning är inte att slå marknaden, men att göra det möjligt att uppfylla våra livsmål.

Att slå marknaden och att uppfylla livsmål har två vitt skilda tillvägagångssätt, och att flytta fokus till det senare kan ha en stor positiv effekt både för kapitalet och för oss själva. Faktum är att detta också gör dig till en bättre investerare. Författaren tar avstamp i alla människors behov av ”Safety”, ”Comfort” och ”Opportunities”. Vi behöver ekonomisk trygghet – att våra viktigaste behov täcks. För det andra vill vi kunna upprätthålla familjens levnadsstandard över tid, trots marknadsfluktuationer och inflation. Men vi människor har också behov av att skapa något – Chhabra kallar detta våra ”aspirational goals”.

Mind the gap

Innan vi går vidare, låt oss titta lite på statistiken:

Under perioden 1987 till 2017 hade företagen på den amerikanska S&P500 en samlad årlig snittavkastning på acceptabla 10.16%. Investerare i fonder med samma företag hade emellertid under denna period en snittavkastning på 3.98% per år. Med inflation, skatt och andra kostnader är det alltså många investerare som inte ens lyckas med att behålla värdet av tillgångarna. Varför? För att få investerare över tid klarar att slå marknaden.


Kilde: Dalbar Quantitave Analysis of Investor Behavior 2017

Skillnader i kostnad för förvaltning spelar naturligtvis en roll. Den viktigaste orsaken är emellertid att investerarna går in i och lämnar marknaden vid fel tidpunkt, huvudsakligen av två skäl:

  • Emotionella beslut av investeraren (se nedan).
  • Kapitalet behövs till annat.

Mot denna bakgrund är det kanske bättre att tänka att god förvaltning inte är att slå marknaden , men att vara relativt säker på att du når dina mål avseende ”Safety”, ”Comfort” och ”Opportunities”.

Den emotionella investeraren

Chhabra har ett praktiskt tillvägagångssätt som hjälper dig att undgå fallgropar, samtidigt som du kan skapa spännande saker med hjälp av dina tillgångar.

Att skapa en förmögenhet handlar vanligtvis om att entreprenörskap och om att ta risker – och gå ”all in” med både tid och pengar. För den verklige entreprenören är detta något som aldrig tar slut, inte ens då han eller hon har lyckats med att skapa en förmögenhet. Detta bör ändå inte gå ut över den ekonomiska tryggheten. För att citera Chhabra:

”Med en tydlig riskhanteringsprocess, kan du öka chanserna för att skapa nya värden genom innovation och entreprenörskap, samtidigt som du reducerar risken för att drabbas av förluster då bubblor brister, något som ruinerat investerare under århundraden”.

Även den tuffaste investerare låter sig nämligen påverkas av känslor när han eller hon investerar. De flesta vet att vi måste ta risker för att uppnå avkastning som i sin tur kan generera en förmögenhet. Det gäller såväl ett nystartat företag som enskilda aktieköp. Hög risk och allt i ett fåtal investeringar.

Det motsatta gäller då vi ska behålla en förmögenhet. Då är vi engagerade i att minska och sprida riskerna (diversifiering). Problem uppstår när vi ska hålla de båda tankarna i huvudet samtidigt. Blir vi för fixerade vid trygghet och bevarande riskerar vi att inte längre ta de risker som är nödvändiga för att skapa en förmögenhet och tar vi för stora risker kan rädslan för förluster resultera i att vi drar oss ur vid fel tidpunkt. Detta gör oss till sämre investerare.

Tre delar – Trygghet, Marknad och Möjligheter

Som lösning på detta föreslår Chhabra att du delar dina tillgångar i tre delar (baskets).

Den ena kan vi kalla ”Säkerhet”, målet är att vara säker på att kunna finansiera familjens löpande behov, också om det skulle hända något oväntat.

Nästa del kan vi kalla ”Marknad”. Den har som funktion att upprätthålla familjens köpkraft och levnadsstandard över tid. Här hittar du aktiefonder, räntefonder, penningmarknadsfonder med mera – alltså de typiska delarna i en väl sammansatt portfölj. Denna marknadsportfölj är utformad för att bevara och utveckla, inte för att söka extraordinär avkastning förbunden med hög risk. Här är det gott hantverk som gäller, med målet att nå högsta möjliga avkastning utan större risk än nödvändigt.

Den tredje kallar Chhabra för ”The Aspirational/Opportunity Basket”. Det är den som ska skapar nya möjligheter, oavsett om målet är att uppnå en ny förmögenhet eller andra mål. Här finner vi sådant som kräver mer av investeraren (tid, kompetens, engagemang etc.) Det kan handla om att driva ett familjeföretag, investera i startups, impact investing eller för den delen en konstsamling. Normalt med hög risk, men också med stora avkastningsmöjligheter om allt sköts på rätt sätt.

Fastigheter kan finnas i samtliga tre delar. Varför? Din bostad är helt central i Säkerhet, en diversifierad fond tillhör Marknad, medan ett enskilt fastighetsprojekt passar bäst i Möjligheter.

Mätning av resultat

För att återigen citera Chhabra: ”Det verkliga testet av en framgångsrik förvaltningsstrategi är huruvida du effektivt kan säkra dina löpande behov genom avkastning från investeringar, medan du samtidigt når de viktigaste målen och uppfyller dina möjligheter och ambitioner”.

Sagt på ett annat sätt: Pengar i sig skapar sällan lycka, men de skapar möjligheter och du måste hantera dina tillgångar så att du kan utnyttja de möjligheter som uppstår.

Med mycket olika riskprofiler kan inte de tre delarna utvärderas utifrån samma kriterier. Den låga risken i Säkerhet indikerar en lägre avkastning än marknaden, medan Marknad normalt söker en avkastning över normal marknadsavkastning.

Det är inte så svårt

Låter det komplicerat? Det är faktiskt inte så svårt. Starta med att definiera dina önskemål, behov och mål för de tre delarna. Skapa en strategi för vad som behövs i de enskilda delarna och hur dessa bäst kan förvaltas för att nå dina utsatta mål. Men kanske allra först, läs boken – du kommer inte att ångra det.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss