Om prognoser, utfall och portföljer

Skriven av Michael Livijn

Året närmar sig sitt slut och prognoserna för 2023 duggar tätt. Men hur ska du förhålla dig till alla dessa prognoser, och vad är viktigt för portföljen kommande år? Det skriver Formues chefsstrateg Michael Livijn mer om i veckans kommentar.

2022 börjar så smått röra sig mot slutet och med det börjar också förväntningarna/förhoppningarna inför nästa år ta form. Inom mitt skrå märks det främst genom att inboxen under december är fullspäckad av 2023-rapporter och prognoser över hur marknadsutvecklingen och ekonomin kommer att arta sig. Det är alltid intressant att bläddra igenom dessa (ofta) välskrivna rapporter och under ”normala” år är de en bra input till att formera mina egna tankar kring marknaden inför det nya året då perspektiven och åsikterna ofta är lite olika. Men så har vi år som 2022. Jag ska absolut inte kasta sten i glashus här, fast mycket av det som skrevs på slutet av 2021 (och även vad jag själv trodde) blev otroligt snabbt obsolet i och med att det nya året drog igång och blev till något ingen förutspått. Återigen, det finns inget rätt eller fel här, prognoser baseras alltid på vad som är känt vid publiceringstillfället, och vid det här laget torde det framgå med all önskvärd tydlighet att framtiden sällan utvecklas exakt som du tror. Med det sagt, är det ens värt att göra sig besväret att bry sig om vad som kan hända framöver?

Ja, jag tycker det. Det kanske inte i första hand handlar om att få rätt, utan snarare om att vara medveten om nuläget och fundera kring olika scenarier och möjliga utfall. Jag har tidigare tjatat om att ovanstående få rätt bara är steg ett, steg två handlar om att också få rätt på marknadens reaktion om steg ett inträffade. Ett enskilt exempel skulle kunna vara ett bolag som rapporterar en större vinst än förväntat (eller för den delen förlust) och marknaden reagerar tvärtom genom en fallande (eller stigande) kurs. Då spelar det mindre roll att du fick rätt i första delen av din analys och köpte (eller gick kort) aktien inför rapport, utfallet blev ändå negativt. Förhållandet gäller även på aggregerad nivå, oavsett om vi pratar den amerikanska ekonomin, guld, europeiska aktier eller asiatiska företagsobligationer. Och tro mig, jag har läst åtskilliga prognoser/analyser om alla fyra inför 2023! Jag vet inte vilken av dem som eventuellt får rätt, och i så fall, om de även får rätt vad nästa år kommer sluta på kursmässigt. Två-stegsraketen är lika för alla.

Ovanstående resonemang gäller naturligtvis för den del marknadsaktörer som är aktiva, eller taktiska, och på så sätt försöker generera extra avkastning. Även här finns det inget rätt eller fel, vissa gillar att vara aktiva, andra inte. Fast för att vara taktisk, eller kortsiktig, i din portfölj behöver du något att utgå ifrån. Att slumpmässigt hoppa på den ena, än den andra ”bra affären” är ofta ett säkert sätt att minska ditt kapital över tid. Utgångspunkten är vad som brukar kallas en strategisk allokering, det vill säga din långsiktiga portfölj som är konstruerad efter din risknivå, mål och behov. När den är på plats är det lättare att skruva upp/ned volymen både mellan de olika tillgångsslagen som ingår i portföljen, men också inom dem.

Dock, en robust strategisk allokering tycker vi på Formue är det bästa sättet att hantera en nyckfull framtid, vilket inte minst 2022 varit ett exempel på. Naturligtvis är det ingen garanti mot ett minustecken vid årets slut, men den kan hjälpa till att begränsa nämnda minustecken. Att ha en portfölj som du är bekväm med i alla väder gör det dessutom lättare att förhålla sig till alla prognoser och analyser som finns därute. För inget är mer säkert än att vi först i efterhand vet om de fick rätt eller inte!

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss