Om investerare, humör och rationalitet

Skriven av Michael Livijn

Vad är egentligen marknadssentiment (också kallat marknadshumör) och hur ska du som investerare förhålla dig till humöret på marknaden? Det skriver vår chefsstrateg Michael Livijn om den här veckan, och han delar med sig utav en graf som visar just investerares humörsvängningar. Men vad blir slutsatsen?

Veckokommentaren fortsätter nedan.

Prenumerera på Michael Livijns marknadsuppdateringar

Du får veckokommentaren en gång i veckan och videoserien "Marknaden" direkt i din inbox.
Input the campaign name that submitters should be added to.

Jag har åtskilliga gånger i detta veckobrev kallat marknaden för ett stort pussel, och samtidigt fört fram min egen åsikt att antalet bitar är oändligt samtidigt som det är i princip omöjligt att lägga ihop dem till något som går att tyda. Därmed inte sagt att många försöker, prisbildningen på marknaden drivs ju just av vad alla drar för slutsatser av sina egna pussel. En bit jag själv tycker är väldigt intressant är den som kallas för ”sentiment” eller kort och gott ”humör”. Klyschan har det att marknaden i stort sett drivs av två faktorer, rädsla och girighet. Till viss del håller jag med, trots alla modeller, data och analyser är aktörerna på marknaden till syvende och sist människor, med allt vad det innebär i form av instinkter, känslor och åsikter. Ja, jag vet att det finns en hel del maskinbaserad aktivitet också (vilket troligen kommer att öka med AI-utvecklingen), fast den är i slutänden programmerad av människor.

Marknadens humör är lite svårare att sätta en siffra på jämfört med ekonomiska indikatorer, fast det finns gott om så kallade sentimentsindikatorer som försöker att fånga stämningen. De mest kända brukar vara så kallade ”Bull & Bear”-indikatorer, som helt enkelt säger om humöret är bra (Bull) eller dåligt (Bear). Det ligger som sagt något i det där med rädsla och girighet! Nackdelen med slika indikatorer är att de är en ögonblicksbild och att de kan svänga ganska mycket på kort tid. Informationstyngden i dem är därför inte så stor. Ett exempel är American Association of Induvidual Investors (AAII) undersökning hos privata investerare i USA, som uppdateras veckovis:


Källa: Macrobond

Som framgår är det ganska häftiga svängningar i humöret på kort sikt, vilket rimmar väl med min åsikt om att marknaden är lite av en ”drama queen”. En observation i sammanhanget är också att sentimentet är en konträr indikator, det vill säga att när den är som mest negativ så är det ur ett marknadsperspektiv faktiskt positivt, och vice versa. Något som inte är helt intuitivt för oss människor. Den alldeles briljanta teorin ”man ska sälja när det är som dyrast och köpa när det är som billigast” kan illustrera detta; när det är som dyrast är investerarna oftast som mest positiva, eftersom det med största sannolikhet varit en stor/lång uppgång innan. Och då är det svårt att hejda girigheten. Likaså när det har varit en stor nedgång, din riskvilja är troligen ganska skadeskjuten och ribban för att faktiskt köpa i det läget ligger nog ganska högt.

Så hur ska man då förhålla sig till marknadens humör? Som ovan antytts är det en av många bitar i marknadspusslet och som enskild komponent ger den bara begränsad information. Lurigheten i den är att den omfattar våra brister, som i sin tur kommer från känslor, åsikter och instinkter. Vi vill gärna se oss som rationella ekonomiska individer, verkligheten ger dock en helt annan bild. Ett fält inom ekonomisk forskning som haft stort genomslag de senaste decennierna är ”behavioral finance”, som fokuserar på psykologi och beteendemönster. Slutsatserna därifrån är att vi begår en hel del misstag ekonomiskt och det jag tycker är intressant är att vi via denna forskning vet vilka ”inbyggda” svagheter vi har, och ändå fortsätter vi att upprepa samma misstag! Slutsatsen får, åtminstone för min del, bli att det är bra att hålla koll på marknadens humör, men framförallt, ditt eget!

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss