”Om 20 år är vi dubbelt så rika”

Skriven av Formue

– Att kortsiktigt handla aktier och räntor enbart efter konjunkturindikatorer har gjort alltför många fattiga, säger Henrik Mitelman som tidigare arbetat som analyschef på SEB.

Insikten att världsekonomin växer bör prägla alla våra ekonomiska överväganden

Istället manar han att ta rygg på riktigt långa trender, de globala megatrenderna som är mindre svårtolkade – trots att de per definition är långsiktiga till sin karaktär och därmed borde vara mer riskabla.

– De globala megatrenderna bör tillsammans eller var för sig, isolerat eller i kombination med kortsiktiga konjunkturprognoser, fungera som vägvisare i alla investeringsprocesser på de finansiella marknaderna, säger han.

Här delar han med sig av 7 globala megatrender som du bör ha koll på.

7 globala megatrender enligt Mitelman:

1.


Världsekonomin växer

Global handel har ökat varje år sedan andra världskriget, med undantag för krisåret 2009 då världsekonomin tog en paus och genomled baksmällan efter den största finansiella härdsmältan sedan depressionen på 1920-talet. Sannolikt kommer du som läser denna artikel aldrig att få vara med om något liknande igen. Och följer vi bara trendlinjen blir vi dubbelt så rika om 20 år.

2.


Tillväxtländerna tar marknadsandelar

Tillväxtländerna har tagit jättelika marknadsandelar under de senaste 25 åren. 1990 stod västvärldens ekonomier för nästan två tredjedelar av allt som producerades och konsumerades. I dag utgör vår andel 43 procent och tillväxtländernas alltså 57 procent. Enligt IMF:s senaste bedömning kommer tillväxtländerna om fem år att utgöra mer än 60 procent av världens samlade BNP.

3.


Fattigdomen minskar

Världsbanken visar att den extrema fattigdomen minskat från över 50 procent för 25 år sedan till dagens nivå kring 20 procent. Denna trend kommer att fortsätta. Ur ett krasst ekonomiskt och finansiellt perspektiv öppnas så klart enorma möjligheter med denna gynnsamma utveckling.

4.


Vi blir fler, äldre…

För tre år sedan passerades 7-miljarderstrecket och prognoserna tyder på fortsatt befolkningsökning. Dessutom blir vi äldre. Medellivslängden ökar i nästan alla världens länder, vilket i sig ökar behoven av både omvårdnad, medicinsk teknik och läkemedel. Tillväxtländerna kommer att växa mer än de mogna ekonomierna och spendera mer på hälso- och sjukvård i absoluta tal och i relation till de växande ekonomierna.

5.


…och fetare

I länder med traditionellt mycket begränsade fetmaproblem märks nu en tydlig trend i viktkurvan. I Kina har bland annat konsumtionen av vad vi traditionellt betraktar som amerikansk mat bidragit till att 15 procent av Pekingborna drabbats av typ 2 diabetes. Insulinjätten Novo Nordisk redo att hjälpa till, men bolaget är bara ett av alla dem som befinner sig på rätt plats vid rätt tid.

6.


Internet förändrar allt

Med digital priskonkurrens och ett ständigt ökat utbud av arbetskraft är det knappast märkligt att löner i större delen av västvärlden står still, trots att företagsvinster växer. Arbetstagarnas del av kakan minskar, vilket har gett upphov till en ny debatt och ifrågasättande av kapitalismen med galjonsfigurer som Thomas Piketty. Alldeles oavsett hans vansinniga idéer om förmögenhets- och arvsskatter, så misstänker jag att kapitalägarna fortsätter att ta hem spelet. Det är bättre att äga aktier än att jobba, framför allt i länder som Sverige där skatten på arbete är den högsta i världen.

7.


Godartad disinflation tar bort räntan

Centralbankernas målsättning är att föra inflationen till ett mål som i västvärlden ligger nära två procent. Jakten på inflation har nu intensifierats med nollränta till och med i ett land som Sverige med hygglig tillväxt. Att den svenska räntan knappast påverkar de hundratals miljoner människor som söker sig till kuststäderna i Kina för att söka jobb verkar inte spela någon roll. Konsekvensen blir att vi får inflation på allt det där som inte ingår i konsumentprisindex. Aktier, obligationer, fastigheter, konst – allt stiger i pris när räntan försvinner. Vinnaren blir återigen den som äger tillgångar.

Det här är en sammanfattande text av artikeln ”Globala megatrender” ur ”Tillväxt och trender”. Artikeln i sin helhet kan du läsa här.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss