Marknadsläge 22 februari

Skriven av Formue

Vi pratar om 2022 års rivstart – vad har egentligen hänt? Vi går in på utvecklingen i olika tillgångsslag och funderar över drivkrafterna bakom. Är inflationen här för att stanna och var kan den landa? Vad kan hända på räntesidan framåt? Vi kommer också in på den geopolitiska spänningen med konflikten i Ukraina och hur det påverkar ekonomi, inflation och policymakare som till exempel centralbankerna. Plats tar även normaliseringen efter pandemin och dess påverkan på räntor, vinster och värderingen framåt. Hur skapar man sig en plan framåt, är marknaden en ”dramaqueen” eller är showen över för den här gången?

Se inspelningen av webbinariet här

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss