Månadens förvaltare: Accord Group Holdings

Skriven av Formue

Varje månad presenterar vi en förvaltare som Formues kunder är investerade i. Den här månadens förvaltare är fastighets- och rådgivningsföretaget Accord Group Holdings, där Formues kunder är investerade i Accord Catalyst Fond.

Formue bygger diversifierade portföljer som kombinerar olika tillgångar och risknivåer, så som aktier, obligationer, fastigheter, Private equity, hedgefonder och Private credit. Som oberoende rådgivare har vi tillgång till några av de bästa förvaltarna globalt – och varje månad presenterar vi en av våra förvaltare. Denna månad Accord Group Holdings!

1. Vilka är Accord?

Accord är ett fastighets- och rådgivningsföretag, grundat 2013 av tre delägare. Det är inte en traditionell fastighetsförvaltare som köper enskilda fastigheter och bygger en portfölj. Accord identifierar förvaltare som ofta är lite mer nischade. De kan mycket väl ha varit verksamma länge men behöver partners för att växa vidare. Förutom att investera med sådana fastighetsaktörer, bistår Accord med aktiv rådgivning kring strategi, operativ drift och kapitalanskaffning. De har genomfört 53 transaktioner och rest cirka 30 miljarder dollar genom 70 uppdrag. De har kontor i San Francisco, Chicago, London och Seoul. Totalt har de för närvarande över 150 miljoner USD i diskretionärt kapital som investeras i skräddarsydda lösningar för strategiska finansiella partners. Företaget är oberoende och 100 procent ägt av delägarna.

Formues kunder är investerade i Accord Catalyst Fund genom årgångslösningen Real Estate 2022. Fonden är en tidig investerare i olika fastighetsfonder och joint ventures inom lager/logistik och bostadsuthyrning i USA och Europa. Real Estate 2022 har åtagit sig att investera 15 miljoner brittiska pund i Accord Catalyst Fund. Fonden kommer att utgöra cirka 10 procent av exponeringen i Real Estate 2022.

2. Varför valde vi att investera i dem?

Formue kom i kontakt med Accord år 2014. Vid den tiden hjälpte Accord en annan fond, Sirius Capital Partners, i Finland med etableringen av Sirius Fund I och senare Sirius Fund II. Dessa fonder byggde upp en portfölj med dagligvarubutiker i Finland. Formues kunder var investerade i båda Sirius-fonderna genom årgångslösningarna Real Estate 2014 och Real Estate 2015. Fastigheterna i Sirius Fund I och Sirius Fund II noterades på Stockholmsbörsen under namnet Cibus Capital år 2020, vilket resulterade i en avkastning på 1,8x respektive 2,1x det egna kapitalet. Accord bidrog till att etablera fonderna på ett professionellt sätt med en AIFM (Alternative Investment Fund Manager)-struktur och hjälpte även till med att locka investerare. När Accord skapade en fond med en strategi för investeringar med olika fastighetsaktörer i USA och Europa inom sektorerna lager/logistik och uthyrning av bostäder, passade detta väl med önskad exponering i Formues årgångslösning Real Estate 2022.

3. Hur är förvaltaren positionerad?

Accord Catalyst Fund har som strategi att finansiera tidiga faser, antingen i form av eget kapital eller skuld, till utvalda fastighetsfonder, joint ventures och liknande inom lager/logistik och olika bostadssegment i USA och Europa. Genom att vara en tidig investerare eller medinvesterare får fonden en andel av de underliggande förvaltares förvaltnings- och framgångsavgifter eller företrädeskapital, vilket minskar nedsidan i investeringarna.

Som exempel är fonden investerad i projektet Spark, vilket är ett bygge på 92 lägenheter i det nya Prospect Place och Battersea Roof Garden som ligger vid den ikoniska Battersea Power Station i London. Fonden kommer tillsammans med fondförvaltaren MGT Investment Management äga fem procent av projektet, medan resten ägs av Oaktree Capital Management.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss