Inflation on my mind

Skriven av Michael Livijn

Formues chefsstrateg Michael Livijn pratar om inflation och att investera i en inflationsmiljö. Går det att hedga sig och “inflationssäkra” investeringar? Han kommer in på en strategi som kan straffa sig och pratar om en blandning av tillgångsslag kontra dess motsats. Men är vi just nu på toppen av inflationen, med inflationsimpulsen bakom oss?

Befinner vi oss runt toppen på den inflationsrädsla som rått det senaste året? Det vore såklart kul att kunna ge ett definitivt svar på den frågan, men jag avhåller mig eftersom jag helt enkelt inte vet. Utan att vara sarkastisk så misstänker jag att stora delar av marknadens analysresurser läggs på att försöka förutspå den kommande inflationsutvecklingen, så åsikter om detta finns det som vanligt gott om. Dock, inflation som fenomen tycker jag är intressant, speciellt eftersom det under lång tid varit mer av något vi (teoretiskt) läst om snarare än att vi faktiskt upplevt den i verkliga livet, åtminstone vad gäller stora delar av västvärlden sedan tidigt 80-tal. Snarare har diskussionen, och även rädslan från tid till annan, de senaste 15-20 åren handlat om deflation. Och även om vi raskt blivit medvetna om inflationens negativa effekter så är det än värre med ihållande deflation. Varför ska jag konsumera idag om det är billigare imorgon? Perioder med deflation är ofta mycket negativa för ekonomin och i förlängningen marknaden. Vänder vi tillbaka till inflationen så är det som sagt en ny verklighet för många, inte bara i vårt ”vanliga” ekonomiska liv. Investeringsmässigt är det också en ny spelplan eftersom vi plötsligt blivit medvetna om ännu ett begrepp som ofta följer med inflationen; att världen är real. Normalt tänker vi i nominella termer och med de senaste 30-40 årens sjunkande/låga inflation och medföljande starka ekonomiska utveckling har, om vi tittar på Sverige, de flesta fått ökad köpkraft tack vare att lönerna stigit i reala termer, alltså varit högre än inflationen. Med dagens inflationstal inser man snabbt att de stigande priserna kommer att drabba plånboken om inte lönen ökar med minst lika mycket. Och har man väl börjat tänka realt är det lätt att göra det för portföljen också.

Hur ska man då investera för att få real avkastning i en miljö med stigande inflation? Situationen är som sagt ny och det är relativt få av dagens marknadsaktörer som var med förra gången det begav sig, på 70- och 80-talen. Faktum är att du behöver vara en bit över 60 år för att ha upplevt denna period utifrån ett portfölj- eller investeringsperspektiv. Skulle det finnas ett standardsvar för hur man skulle agera hade marknaden förstås redan agerat. Vad jag implicerar är naturligtvis att det sällan finns standardsvar och årets utveckling på marknaden visar de flesta tillgångsslag har drabbats negativt av den stigande inflationen i form av att räntorna, som ju är intimt sammankopplade med nämnda inflation, stigit kraftigt. Generellt sett, med en ordentlig brasklapp, så brukar reala tillgångar ses som relativt motståndskraftiga mot inflation. Dit hör till exempel fastigheter och råvaror, varav guld brukar ses som den ultimata ”hedgen” mot inflation. Till viss del har också guld klarat året bra, med en uppgång på drygt två procent. Även aktier brukar vara relativt bra på att kompensera sig för inflation eftersom intäkterna är nominella. Klarar bolagen att föra vidare ökade kostnader neutraliseras inflationen. Frågan är dock om man i sin portfölj ska styra mot förmodat ”inflationssäkra” investeringar? Har du en strategi som du är bekväm med kanske en del mindre justeringar kan vara på sin plats, men att tänka binärt (allt eller inget) är ofta en strategi som straffar sig i längden. Dels kommer det alltid finnas något att oroa sig för, dels har marknaden en tendens att anpassa sig till nya situationer. En diversifierad portfölj har i år haft motvind, men den har klarat sig bättre än många enskilda tillgångsslag. Och tänk om huvuddelen av inflationsimpulsen är bakom oss?

Text: Michael Livijn

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss