Hoten mot amerikansk tillväxt bidrar till skakig börs

Skriven av Formue

Förväntningarna om en obruten hög tillväxt i USA de närmaste åren har den senaste månaden förbytts i en ökad osäkerhet om utfallet det närmaste året. Höjda marknadsräntor den senaste tiden och en svag utveckling i resten av världen utgör en stor risk för att amerikansk ekonomi bromsar in nästa år. Om det blir fallet kommer skattesänkningarna som påverkat tillväxten positivt under 2018, att orsaka ett ännu större underskott i en redan underfinansierad statsbudget.

Efter tisdagens kongressval förlorade republikanerna som förväntat makten i representanthuset och behöll majoriteten i senaten. Med ett nytt presidentval som närmar sig år 2020, blir det i praktiken omöjligt att genomföra nödvändiga besparingar i kommande budget.

I Europa har tillväxten redan bromsat in med början under första kvartalet 2018. Under det nyss annonserade tredje kvartalet blev tillväxten inom Euroområdet endast +0,2 % jämfört med tillväxten under andra kvartalet, årstakten blev 1,7 % nedgång från tidigare 2,2 %. I Italien som fortsatt motsätter sig EU:s budgetregler blev tillväxten under senaste kvartalet 0 %. Behovet av ekonomiska reformer är med andra ord överhängande. Avregleringar, strukturella reformer samt satsningar på bättre infrastruktur är det som uppskattas i Bryssel. Italien hänvisar till USA som exempel på expansiv finanspolitik. Den jämförelsen är det sista man vill lyssna på från EUkommissionens och övriga EU-länders sida.

Även i Kina, som påverkas mest av USA:s införda handelstullar, bromsar ekonomin in. Trots den lägsta tillväxten sedan finanskrisen har Kinas stimulanser av ekonomin varit måttliga så här långt. Kinas inbromsning har under året även påverkat tillväxten i Europa negativt. Under senaste veckan har fler stimulanser i form av bl.a. skattesänkningar tillkommit vilket sänder finansmarknaderna en positiv signal. Åtgärderna motverkar en djupare nedgång men hindrar sannolikt inte en fortsatt inbromsning under 2019.

Räntor

USA behöver fortsatt högre räntor från FED för att motverka att den strama arbetsmarknaden bidrar till en begynnande inflationsuppgång under 2019. Det finns även en oro för att den åtstramning som redan skett har gått för snabbt och att FED kommer vara främsta orsaken till en alltmer befarad inbromsning i ekonomin nästa år. FED har hamnat i en rävsax som det är svårt att ta sig ur. De kommer riskera misstag oavsett hur de agerar och den som redan pekat finger för eventuella problem är president Trump. Under senaste månaden har amerikanska räntor etablerat sig högre medan räntorna i Europa och Sverige uppvisat en mindre nedgång.

Aktier

Börserna har rekylerat nedåt och uppvisar minus över hela linjen den senaste månaden. Tekniktunga Nasdaq föll -8 %, USA som helhet -6 %. Tillväxtmarknader och Europa klarade sig marginellt bättre med nedgångar på -5 %, även Stockholm uppvisade -5 %, allt i lokala valutor. Hittils i år är uppgången för Stockholm +4 % och för USA +14 % i svenska kronor. Rapportperioden för tredje kvartalet har varit stark i USA och Sverige men osäkerheten om vinstutvecklingen för 2019 har ökat.

Positivt

+ Globala tillväxten fortsatt stabil på en hög nivå
+ Kina ökar stimulanserna av ekonomin

Negativt

– USA:s handelspolitik riskerar att minska global tillväxt
– Den åtstramande penningpolitiken i USA medför lägre tillväxt under 2019

Slutsatser

Ränteföljsamhet: Inom svenska obligationer överviktas obligationer med kort räntebindning. Slutsats: Övervikt

Kreditrisk: Allokering på 10 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Övervikt

Svenska aktier: Underviktad exponering mot svenska aktier. Slutsats: Undervikt

Globala aktier: Underviktad exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Undervikt

Tillväxten i Kina fortsätter att bromsa in och under 2019 förväntas även USA:s ekonomi dämpas till följd av en fortsatt åtstramning av penningpolitiken. Lägre tillväxt i USA kommer förvärra ett redan stort budgetunderskott och därmed tilltron till den ekonomiska politiken. Vi rekommenderar fortsatt undervikt i svenska och globala aktier i förhållande till normal allokering och en kortare räntebindning i obligationer jämfört med normal allokering.

Den 10-åriga statsobligationsräntan i USA har sedan september etablerat sig över 3 %, i början av november är nivån 3,21 %. Samtidigt ligger motsvarande ränta i Tyskland på 0,43 % och i Sverige på 0,67 %. I Italien har 10-åriga räntan ökat från 1 % till 2 % under andra halvan av 2016 och fortsatt till dagens nivå 3,3 % under 2018 p.g.a. den nya regeringens föreslagna budget, som inte följer EU:s budgetregler. I slutet av 2018 förväntas ECB upphöra helt med nettoköp av obligationer i marknaden vilket kommer påverka finansieringen av statsbudgeten i Italien negativt. Om tilltron till den italienska ekonomin skulle vika samtidigt som den globala tillväxten minskar kommer sårbarheten för Italien att öka ytterligare om budgeten inte korrigeras.

För andra gången under 2018, den första inleddes i slutet av januari, har börserna i mogna länder uppvisat en större rekyl nedåt under oktober. Den här gången går det härleda till bl.a. oron inför FED:s fortsatta åtstramningar av räntan under 2019 vilket kan leda till en negativ påverkan på amerikansk tillväxt. Under året har det funnits en överdriven tilltro till att USA i och med skattesänkningarna inlett en längre period av högre tillväxt än normalt. Därmed blir omsvängningen ganska stor när istället förväntan om lägre tillväxt plötsligt överraskar marknaden. Om tillväxten för nästa år i USA skulle bli 2 % istället för 3 % kommer aktiemarknaden sannolikt fortsätta justeras lägre det närmaste halvåret. Dollarn har fortsatt förstärkas med 1 % mot euron till 1,14. Kronan har stärkts 1 % mot handelsvägda index TCW. Brentoljan har minskat med -14 % till nivån USD 73 per fat.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss