Hög efterfrågan på industrifastigheter

Skriven av Formue

Industrifastigheter har haft en mycket stark prisutveckling efter finanskrisen 2009 och särskilt under de senaste ett och ett halvt åren. Det är fortsatt hög efterfrågan på attraktiva industrifastigheter och hyrespriserna förväntas öka betydligt framöver. Efterfrågan drivs delvis på av den starka tillväxten i näthandeln. Burenstam & Partners kunder har investeringar i flera industrifastigheter över hela världen.

Priserna på industrifastigheter har haft en mycket stark utveckling under pandemin. Den goda pristillväxten beror i hög grad på den kraftiga tillväxten i näthandeln, både nationellt och globalt. Samtidigt har intresset för lokal lagerhållning ökat i takt med den växande krisen i de globala godsflödena. Mycket tyder på att man även framöver kan förvänta sig en god riskjusterad avkastning inom denna typ av fastighet. Detta trots att yieldnivån har fallit ned till samma nivå som kontorsfastigheter med god kvalitet. Den starka efterfrågan på industrifastigheter beror på en förväntan om hög hyrespristillväxt, menar Thomas Grant, investeringsanalytiker inom fastighetsinvesteringar hos Burenstam & Partners.

– På grund av ökad näthandel kommer vi att behöva fler lagerbyggnader under de kommande åren, särskilt i närheten av storstäderna för att kunna frakta varorna snabbare till konsumenterna. Detta ger positiva framtidsutsikter för industrifastigheter under de kommande åren.

Investeringsanalytikern Thomas Grant ser ljust på utsikterna för industrifastigheter.

Vill du ha mer information om våra fastighetslösningar?  Läs vår fastighetsrapport här.

Hög riskjusterad avkastning på den nordiska marknaden

Europa och Norden är fortfarande i en tidig fas när det gäller omfattningen av näthandeln. Därför förväntas efterfrågan och hyrespriser för centrala lagerbyggnader fortsätta att stiga kraftigt de kommande åren. I Europa kommer bland annat London, Paris, Lyon och Bryssel ha högst hyresintäkter per tillgänglig ledig kvadratmeter under de kommande åren, enligt analysbyrån Green Street. Analysbyrån anser att bland de största europeiska städerna är det i Köpenhamn, Stockholm och Oslo som man kommer att få högst riskjusterad avkastning framöver. Flera investerare, som inte var särskilt involverade i industrifastigheter för 15 år sedan, är nu mer exponerade mot detta segment på bekostnad av handelsfastigheter.

– Tillväxten inom hyresintäkter och uthyrningsgrad inom industrifastigheter förväntas vara större än de andra stora fastighetssektorerna de kommande åren. Detta beror på att efterfrågan från hyrestagare i förorter kommer att leda till en stark hyrespristillväxt. Vi har en relativt hög exponering mot industrifastigheter och den ökande tillväxten av hyrespriserna inom denna typ av fastighet ger en god indikation på vidare tillväxt, säger Grant.

Lagerbyggnad i Bristol, England. Våra kunder har investerat i denna byggnad genom förvaltaren Hines.

Hög pristillväxt sedan 2009

I figuren nedan ser du prisindex på industriella näringsfastigheter jämfört med fastigheter inom kontor, bostad och detaljhandel. Sedan 2007 har industrifastigheter stigit med 88 procent. Som jämförelse har bostäder stigit med 55 procent, kontorsfastigheter med 35 procent, medan handelsfastigheter har sjunkit med 24 procent.

Läs vår fastighetsrapport här

Bred fastighetsportfölj med industrifastigheter

Burenstam & Partners fastighetslösningar ger våra kunder diversifierade investeringar i fastigheter inom olika sektorer och regioner.

– Vi jobbar aktivt med att leta efter förvaltare som investerar i olika fastighetssegment globalt, som kan ge en god riskjusterad avkastning för våra kunder. Flera av våra förvaltare har investerat i industrifastigheter och uthyrningsbostäder i städer som bland annat Köpenhamn, Oslo, Barcelona, Dublin, Seattle och Washingtons storstadsområde. Dessa är segment och marknader som vi anser kommer att ge våra fastighetslösningar en god avkastning i den närmaste framtiden, säger Grant.

Totalt innehåller alla årgångsprogrammen över 600 underliggande investeringar i över 10 000 fastigheter över hela världen.

Är du intresserad av att lära dig mer om våra fastighetsinvesteringar? Läs vår fastighetsrapport här.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss