Fastighet 2021

Våra fastighetslösningar

Formue har investerat i fastighetsmarknaden i över 10 år genom olika lösningar och strategier. I början investerade vi mycket i Norge och Sverige, men med tiden blev exponeringen bredare. Till en början mot resten av Europa, därefter USA och till slut Asien. Detta har gett våra kunder en bred och effektivt förvaltad portfölj som sträcker sig över olika riskklassificeringar, fastighetssektorer och geografiska områden.

8,9%

Årlig avkastning i årgångsprogrammet

Årgångsprogram

Årgångsprogrammet introducerades 2013 och varje år skapas en ny årgångslösning som kommitterar medel till förvaltningsmiljöer som har strategier inom utvidgning, restaurering, uthyrning och andra värdeskapande aktiviteter. Gemensamt för dessa förvaltare är att den största delen av avkastningen förväntas komma genom att fastighetens kvaliteter och faciliteter förbättras under ägandeperioden. Genom årgångsprogrammen får kunderna en diversifierad fastighetsportfölj till institutionella priser, vilket annars bara är möjligt för institutionella investerare att uppnå.

Ladda ned rapporten

miljarder kronor i fastigheter

Vid utgången av tredje kvartalet 2021 hade Formue omkring 118 miljarder kronor under rådgivning och förvaltning. Investeringsportföljen består av flera tillgångsklasser. Fastighet står för strax under 9 procent av den samlade portföljen, vilket motsvarar strax över 10 miljarder svenska kronor. Omkring 5,9 miljarder kronor förvaltas i årgångsprogrammen.

Håll muspekaren för detaljer

Fördelning på sektorer

Årgångsprogrammen har hittills inte investerat speciellt mycket i handelsfastigheter och hotell. Kapitalet har viktats mot industrifastigheter, bostäder och centralt belägna kontorsfastigheter. Framöver ser vi däremot att det kommer intressanta köpmöjligheter även inom hotell och handelsfastigheter.

Ladda ned rapporten

+600

olika fastighetsinvesteringar


+10 000

fastigheter över hela världen

Vårt bidrag till minskat koldioxidavtryck

Idag står fastighetssektorn för omkring 40 procent av den globala råvaruförbrukningen och 40 procent av världens CO2-utsläpp. Att minska fastigheters koldioxidavtryck är därför en viktig faktor för att lyckas nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till max 2 grader och ner mot 1,5 grader Celsius.

icon

55%

Strömförbrukning globalt

icon

50%

Förbrukning av naturresurser genom byggnation

icon

39%

Energirelaterat koldioxidutsläpp

icon

30%

Energiförbrukning över hela världen

icon

1%

Byggnader över hela världen som bedöms vara koldioxidneutrala

Kontakta oss