Håll fast vid befintlig strategi!

Skriven av Formue

Det turbulenta börsklimatet som utlöstes av det globala virusutbrottet av Corona, har fortsatt under inledningen av mars. Dessutom inledde Saudiarabien ett oljepriskrig den 8 mars, vilket gav de kraftigaste fallen i oljemarknaden sedan 1991. Därefter följde ytterligare nedgångar i långa statsobligationsräntor och de kraftigaste fallen på aktiemarknaderna sedan finanskrisen 2008. I Sverige innebar det en nedgång sedan årsskiftet som mest på 15 % vid stängningen den 9 mars, vilket motsvarar Stockholmsbörsens nivå från augusti 2019. Osäkerheten av Coronaspridningens effekter på global ekonomi är svåra att överblicka just nu, vilket har gett upphov till väldigt snabba utförsäljningar av aktier.

Vår övertygelse är att oron över virusutbrottet kommer att minska, men det är svårt att förutspå tidsramen för detta. Av det vi vet idag är det sannolikt att det kan ta några månader innan vi ser en vändning i antalet insjuknade personer i västvärlden. Samtidigt har vi en politisk beredskap för åtgärder vilket vi även ser från den svenska regeringen. Detta kommer underlätta för de företag som blir mest drabbade av t.ex. minskande försäljning. Andra fiskala stimulanser kan förhindra att företagen friställer personal och att konjunkturen blir alltför svag under tiden som virusutbrottet pågår. I Europa kommer sannolikt åtgärder samordnas genom EU. Även centralbankerna inom Europa kommer bidra men inte genom stora räntesänkningar utan främst genom stödjande åtgärder som likviditetsstöd samt köp av företagsobligationer.

Att skydda portföljer genom försäljning av aktier när oron är som störst, är en taktik som oftast resulterar i lägre avkastning på längre sikt. I turbulenta tider svänger aktiemarknaden starkt i båda riktningarna och när det åter vänder uppåt, är risken stor att placerarna går miste om de viktigaste dagarna med störst återhämtning i marknaden.

Burenstam & Partners har en allokeringsansats med en bred portfölj av tillgångsklasser med olika riskprofil och omsättningsbarhet. Denna fördelning på ett flertal olika tillgångar ger en stabilare avkastning över tid och begränsar även på kort sikt de mest negativa utfallen från kraftiga börsfall. Vi rekommenderar i nuläget att hålla fast vid befintlig strategi med en neutral vikt i svenska och globala aktier samt den i övrigt fastställda allokeringen till övriga tillgångsslag.

Se gärna vår Chefsekonom Rose Marie Westmans marknadskommentar i DI TV här.

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss