Framtidens rådgivare är mänsklig

Skriven av Formue

Om att söka efter den rätta

Historiskt sett har förmögna kunder mer eller mindre snubblat in i relationen med sina rådgivare. Antingen har de på måfå valt ut någon eller så har de blivit rekommenderade en för dem okänd person och gått på vad som kan liknas vid en blind date.

På senare tid kan vi dock se att en förändring har skett. Att välja en förmögenhetsrådgivare är för många ett av de viktigaste ekonomiska besluten man kan ta. Därför ställer många idag krav på en djupare och mer meningsfull relation med sin rådgivare än tidigare. Det i sin tur kräver en grundlig genomgång av tilltänkta kandidater.

Kunderna letar efter någon som sticker ut ur mängden, någon med den rätta gnistan i ögonen
Kunderna letar efter någon som sticker ut ur mängden, någon med den rätta gnistan.

Kunderna letar efter något annorlunda. De letar efter någon som sticker ut ur mängden, någon med den rätta gnistan som också är mån om att bygga en långsiktig relation.

Viktiga egenskaper hos förmögenhets-rådgivare

  1. Förståelse för personliga krav och mål
  2. Förmåga att fullfölja det överenskomna
  3. Utbudet av lösningar
  4. Prissättning och avgifter
  5. Få rätt idéer vid rätt tidpunkt

Hur gör då en förmögenhetsförvaltare för att slå sig fram branschen i konkurrensen med andra? Mer specifikt, vad är hemligheten hos dem som har goda kundrelationer och som samtidigt inspirerar kunderna ekonomiskt?

Med detta i åtanke har Burenstam & Partners genomfört en undersökning för att analysera de kvaliteter och egenskaper som förmögna individer bör söka efter hos en rådgivare. De fem viktigaste egenskaperna, enligt de tillfrågade, listas här.

Empati är den mest attraktiva egenskapen

Förmögenhetsrådgivare är per definition numeriska, analytiska och rationella varelser. I en bransch som ofta karaktäriseras av att inte vara direkt empatisk, är möjligheten att sticka ut med just denna egenskap mycket attraktivt.

I takt med att förmögenheten växer, växer betydelsen av att relationen är personlig. Med andra ord, ju förmögnare individen är desto större är behovet av att känna tillit till sin rådgivare.

Investerare letar efter det där lilla extra. De vill vara säkra på att såväl rådgivare som förvaltare kan garantera “utmärkt kundhantering” samt att de vet hur de får sina kunder att känna sig trygga i perioder av stress och oro som följer med den rörliga finansmarknaden.

De får sina kunder att känna sig trygga i perioder av stress och oro som följer en finansmarknad i ständig rörelse

Utan tvekan är dock den stora uppgiften för en förmögenhetsrådgivare att utveckla kundens förmögenhetsstrategi, att med andra ord vara den ekonomiska experten i sammanhanget.

Det är inte du, det är jag

Personer med stor förmögenhet behöver uppmärksamhet. De har mycket att skydda och mycket som står på spel. Det är av stor vikt att de får arbeta tätt med någon som de kan lita på. Någon som kan fungera som såväl översättare som filter av de mer komplexa aspekterna av deras förmögenhetshantering.

Personers ekonomiska beslut påverkas av en rad livsupplevelser och värderingar. Dessa erfarenheter bildar ett “emotionellt kompass”, dvs ett sätt att tänka och känna kring tillgångar, risktagande och förmåga att kontrollera situationer, enligt Chris White, författare till boken ”Working with the Emotional Investor”.

Därför behöver inte rådgivare utbildas i siffror och algoritmer utan snarare i skolan som berör känslor och empati.

Lyckliga i alla sina dagar

För oss är det tydligt – vårt mål som förmögenshetsförvaltare är att hjälpa våra kunder att leva ett rikare liv både inom och utanför finansmarknaden. Vi har utformat en process som garanterar att våra rådgivare inte tappar siktet på hur man skapar ett givande partnerskap med dig, vår kund.

Sensmoralen i historien? Välj fel partner och du kommer sannolikt få dina drömmar krossade. Välj rätt och du kan få en givande relation som förhoppningsvis varar livet ut.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss