Formuesforvaltning och Burenstam & Partners mottar internationellt pris för digital innovation

Skriven av Formue

Burenstam & Partners har tillsammans med sitt moderbolag (Formuesforvaltning) mottagit priset för årets digitala initiativ för utveckling och implementering av en hybrid rådgivningsprocess.  

– Det är en fantastisk bekräftelse på vår hybrida rådgivningsmodell. Vi har fått väldigt positiv feedback från våra kunder, men det betyder självklart mycket för oss att få denna bekräftelse på att Burenstam & Partners digitala lösningar ligger i framkant även jämfört med stora internationella aktörer, säger strategiansvarig Anders Zachrisson för Burenstam & Partners.  

Priset «Digital Wealth Management Impact Innovation Awards» delas ut av det amerikanska rådgivnings- och analysföretaget Aite Group. Genom denna prisutdelning önskar man att lyfta fram innovationer som hjälper Wealth Management-branschen där kundfokus och nya lösningar på gamla problem premieras. I år koras vinnare innanför sex olika kategorier där Burenstam & Partners har vunnit priset i kategorin Digital Initative of the Year. Alla vinnare har valts ut av en global expertpanel inom Wealth management.

”Vinnaren är ledande på att identifiera och implementera nya produkter, eller utveckla automatiserade och effektiva lösningar som lyfter branschen ett steg närmare nästa generations finansiella tjänster. ”Vinnarna är Wealth Management-företag som resten av branschen önskar ta efter, oberoende av storlek”, heter det i pressmeddelandet från Aite Group.  

– Årets Impact Innovation Awards visar tydligt att Wealth Management-företag globalt har gjort enorma framsteg innanför den digitala kundupplevelsen de senaste 18 månaderna, säger analyschefen Alois Pirker på Aite Group. 

– Digitala framsteg har inte bara bidragit till att framstående företag har kunnat hålla kontakten med sina kunder under en period med social distansering, utan också ändrat sätter kunder servas på, samt nått nya kundgrupper, säger Pirker. 

Anders Zachrisson, strategiansvarig Burenstam & Partners

Anders Zachrisson nämner följande: 

– Teknologi kan inte ersätta den personliga relationen mellan kunder och rådgivare. Men om teknologin används på rätt sätt kan den lyfta kundupplevelsen. Vi har de senaste åren arbetat fram nya digitala lösningar, inkluderat quiz och en dynamisk plan för förmögenheten i vår app som bidrar till djupare, och mer insiktsfulla samtal med våra kunder.  

– Vi ser att god rådgivning kan leda till livsförändrande insikter för våra kunder. Fram tills idag har branschen inte erbjudit sina kunder en enkel och inspirerande rådgivning. Istället för att skapa en engagerande dialog runt vad förmögenheten betyder för var och en, blir samtalet ofta tekniskt, produktorienterat och tråkigt. Kunderna har fått långa, formella dokument som är svåra att förstå istället för att motta en enkel och dynamisk action-plan. Detta utmanar vi ständigt oss själva på genom att verkligen sätta kundupplevelsen i fokus. Vi önskar rikta ett stort tack till hela organisationen som drivit igenom denna stora förändring på kort tid samt tacka våra samarbetspartners som har varit en viktig del i att realisera denna plan. Stort tack till Salesforce och vår implementationspartner Strech för gott samarbete. 

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss