»Förmögna kvinnor kan bli en stark kraft i det hållbara skiftet«

Skriven av Formue

Förmögna kvinnor kan bli en stark kraft i det hållbara skiftet framöver. Det menar Helena von der Esch, expert på rådgivning till ägare i familjeföretag hos Formue.

Helena von der Esch är Formues främsta expert inom ägarrådgivning till familjer. Hon påbörjade sin tjänst hos Formue i höstas efter fem år som affärsrådgivare hos Grant Thornton. Helena ingår i gruppens specialistteam som arbetar över hela Norge och Sverige med rådgivning till familjer inom generationsskifte och styrningsstrukturer.

Viktig roll i det gröna skiftet

Sedan 2017 har Helena von der Esch varit en del av Family Firm Institute (FFI), ett världsledande nätverk av rådgivare, forskare, konsulter och andra yrkesverksamma som arbetar för familjeföretag. Under fjolåret utnämndes hon till FFI Fellow – en utmärkelse som ges till personer som har utmärkt sig med sin kunskap, expertis och sitt engagemang för familjeägande. Helena von der Esch publicerade nyligen en artikel på FFI.org, där hon la tyngdpunkten på den viktiga roll förmögna kvinnor kan spela i det gröna skiftet.

Här kan du läsa artikeln:

Wealthy Women as an Accelerator for Sustainability Impact (ffi.org)

Artikeln bygger bland annat på Formues Scan Her Wealth-rapport som du kan ladda ned här.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss