Fastighetsmarknaden 2021 och utsikterna framöver

Skriven av Formue

I vårt senaste webbinarium pratar vi om den nordiska fastighetsmarknadens utveckling tillsammans med Jens-Petter Guthus från fastighetsbolaget DEAS och Patrick Gylling från CEO Sirius Capital. Med bred erfarenhet inom fastighetssektorn pratar de om skillnaderna och samspelet mellan börsnoterade fastighetsbolag och onoterade fastighetsbolag på marknaden. Formues investeringsteam presenterar även hur Formues fastighetsportfölj har utvecklats under 2021.

Se inspelningen av webbinariet här!

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss