Ekonomi ≠ avkastning

Skriven av Michael Livijn

Även om ekonomisk tillväxt oftast förväntas leda till avkastning, kan den också resultera i det motsatta. Vilken aktiemarknad kan fungera som ett konkret exempel på det senare, och vilka lärdomar kan vi dra av det när det gäller investeringsstrategier? Det skriver vår chefsstrateg Michael Livijn om den här veckan!

Vill du få veckokommentaren skickad till din epost varje fredag? Klicka här

Kapitalmarknadernas uppgift är att allokera kapital till vad som förväntas vara de bästa idéerna, oavsett det handlar om en produkt, en tjänst eller något annat som ökar tillväxten i ekonomin. Alla idéer bär dock som vi är väl medvetna om inte frukt, och det är här risken i en investering kommer in. Genialiteten är att denna risk sprids ut på många investerare, så om det sker en dikeskörning behöver det för den enskilde inte betyda finansiell härdsmälta (givet att man inte lägger alla ägg i samma korg, och det, kära läsare, skulle ni väl aldrig göra?). Sedan har vi det faktum att investeringar kommer i många olika former och funktioner, där risken i olika investeringar kan variera från låg (statsskuldväxlar) till hög (aktier, private equity). Likväl är marknaden, oavsett risk på en enskild investering, aldrig en linjär process vad gäller avkastningen, inte ens för de minst riskfyllda investeringarna. Svängningar förekommer även där, fast de blir såklart betydligt högre i till exempel aktier, vilket reflekterar den högre förväntade avkastningen i detta tillgångsslag.

Den ekonomiska tillväxten, eller det värde som skapas i ekonomin, är lite hårddraget den avkastning du som investerare tar del av genom att utsätta ditt kapital för risk. Men, det finns exempel på att ekonomi inte alltid är lika med avkastning. Till att börja med, normaltillståndet i ekonomin är tillväxt, fast konjunkturen går i cykler. Från tid till annan har framför allt riskfyllda tillgångsslag som aktier faktiskt levererat noll eller till och med negativ avkastning under ganska långa perioder, uppemot tio år (minns 00-talet). Viktigt att tänka på är att marknaden är framåtblickande, varför korrelationen mellan avkastning och ekonomi inte 1:1. Det är oftast under en lågkonjunktur som det vänder uppåt och vice versa, innan den ekonomiska toppen nås toppar ofta marknaden. Än viktigare är att upprepa att normaltillståndet är tillväxt, det vill säga att den långsiktiga trenden är uppåt. Det är också därför alla investeringar från låg till hög risk har en positiv förväntad avkastning.

Sedan har vi vissa kuriositeter, och en av dessa är Kina. Sedan 1990-talet, då landets transformation inleddes på allvar har den kinesiska ekonomin växt, och det ordentligt. Faktum är att den drygt tiodubblats(!) från 1994. Vän av ordning kanske tänker att det borde resulterat i en ganska fin utveckling för kinesiska aktier med en så explosiv tillväxt under så lång tid. Landet är ju trots allt världens andra största ekonomi vid det här laget. Låt oss titta på siffrorna:

Källa: Macrobond

För enkelhetens skull har jag indexerat både BNP och MSCI Kina till 100 per 1994-04-01, då nämnda index startar. Observera att BNP mäts på vänster skala, MSCI Kina på höger, och båda i lokal valuta. Kan vi dra några slutsatser? Nja, fast det är svårt att inte notera att den fantastiska tillväxten knappast har översatts till motsvarande fantastiska avkastning i aktiemarknaden. Prisindex (ljusblå) för MSCI Kina ligger alltså minus drygt 30 procent sedan 1994. Inkluderar vi utdelningar (återinvesterade, mörkblå) stannar uppgången på drygt 30 procent. På 30 år. Det är inte ens en procent per år (0,97 procent för att vara exakt), och det i ett riskfyllt tillgångsslag som aktier vilket framgår tydligt i grafen. Det finns naturligtvis en räcka förklaringar till varför utvecklingen i kinesiska aktier varit en besvikelse, av platsbrist får vi tyvärr skjuta upp dem till en annan gång. Som en ”teaser” kan jag säga att det finns en hel del att tugga på.

Ovanstående är såklart ett undantag, och visar specifikt aktier. Det är inte så att tillväxten i Kina de senaste 30 åren bara gått upp i rök, andra typer av tillgångar har gjort det betydligt bättre. Det belyser dock vikten av att sprida sina investeringar inte bara mellan olika tillgångsslag, utan även inom dem. För de flesta regler brukar det ju finnas ett eller annat undantag, och tro mig, det gäller även för förhållandet mellan tillväxt och avkastning också!

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss