Disruption – från teoribildning till Uber och Netflix

Skriven av Formue

Professor Clay Christensen vid Harvard Business School (HBS) är en av världens främsta forskare på ämnet “disruption”. Begreppet, i affärs- och innovationssammanhang, formulerade Christensen i en artikel redan 1995: “Disruptive Technologies: Catching the Wave“.

…möta utmaningar från konkurrenter och identifiera nya möjligheter för den egna verksamheten.

I korthet definierar Christensen processen kring “disruption” enligt följande: “a process whereby a smaller company with fewer resources is able to successfully challenge established incumbent businesses”.

För entreprenörer handlar teorierna kring “disruption” och tillhörande verktygslåda om att möta utmaningar från konkurrenter och identifiera nya möjligheter för att den egna verksamheten. Följande länktips är en startpunkt för att förstå teorin och nyckelbegreppen inom “disruption”.

Länktips på temat “disruption”

1.


Clay Christensen föreläser på Oxford 2013

Clay Christensen föreläser på Oxford 2013 där han på en övergripande nivå går genom sin forskning, de frågeställningar och löpande slutsatser han och teamet på Forum for Growth & Innovation (FGI) kommit fram till.

2.

What Is Disruptive Innovation?

En artikel från Harvard Business Review (HBR) 2015 där Clay Christensen ger uppdatering kring “Disruption Theory” 20 år efter den första artikeln 1995. I artikeln används “disruption theory” som en lins för att analysera aktuella och innovativa företag som Uber och Netflix.

3.


Steve Jobs Solved the Innovator’s Dilemma

Forskaren James Allworth vid Harvard Business School FGI skriver i denna HBR-artikel om hur Steve Jobs och Apple haft förståelse för “disruption theory” och “self-disruption“.

4.


Clay Christensen and Marc Andreessen at Startup Grind Global 2016 – YouTube

En intervju från eventet Startup Grind där Clay Christensen tillsammans med Marc Andreessen, en av grundarna till riskkapitalbolaget Andreessen Horowitz, diskuterar hur “disruption” påverkar investeringar och livscyklen för innovativa teknik-startups.

5.


Episode 084 — The Old World Order | Exponent

En podcast med James Allworth och analytikern Ben Thompson där man diskuterar hur hela värdenätverk, i det här fallet massmedia och snabbrörliga konsumtionsvaror, påverkas av “disruption”.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss