Det innebär regeringens miljardpaket för dig med anställda

Skriven av Formue

Det var 16e mars som regeringen tog beslut om att – i spåren av coronaviruset – lansera ett krispaket på 300 miljarder till näringslivet. Likviditetsstöd över skattekonton, sjuklöneansvar och tillfälliga permitteringar är lite av innehållet i miljardpaketetHär får du svar på vad det egentligen innebär och hur det kan användas. 

Karensavdraget slopas – ger retroaktiv ersättning 

Under en och en halv månad (11e mars till 31e maj) föreslår regeringen att karensavdraget slopas. Det innebär att staten går in och betalar sjukpenning för första sjukdagen. Ansökan görs retroaktivt av arbetstagaren till Försäkringskassan. Arbetsgivaren gör, som vanligt, karensavdrag. Även egenföretagare kompenseras för en karensdag.  

Staten tar tillfälligt över sjuklönekostnader och krav på läkarintyg avskaffas 

Under april och maj föreslår regeringen att staten tillfälligt står för sjuklönekostnader för anställda – istället för arbetsgivarens egentliga ansvar dag 1-14. Även egenföretagare kommer att ersättas med en schabloniserad sjukpenning, gällande dag 1-14. 

Förslaget innefattar även att kravet på läkarintyg avskaffas under sjuklöneperioden och arbetsgivaren behöver därför inte ta emot något läkarintyg. Det innebär att den som är sjuk kan vara hemma utan läkarintyg i upp till 14 dagar.  

Frågor gällande ovan hanteras av Försäkringskassan 

Stöd för korttidspermittering för att minska lönetrycket

Förslaget om korttidspermittering innebär att arbetstagare kan gå ner i tid och lönekostnaderna minska med cirka 50 procent. Staten går in och tar delar av lönekostnaden och arbetstagaren får behålla 90 procent av sin lön 

Företag kan förbereda sig genom att se till att det i kollektivavtal (centrala/lokala) finns stöd för korttidspermittering. Om det ej finns kollektivavtal på plats ska det finnas ett skriftligt avtal som stödjer korttidspermittering med minst 70 procent av arbetstagarna. 

Förslaget kan tillämpas från 16e mars men föreslås formellt gälla från 7e april och fortsatt under 2020. 

Tillväxtverket kommer löpande med information gällande korttidsarbete 

Möjlighet att skjuta upp och få tillbaka skatter och avgifter

Företag kan få likviditetsförstärkning genom att skjuta upp betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms (som redovisas per månad eller kvartal)Det omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas längst under 12 månader. 

Förslaget gäller formellt från 7e april 2020 men kan tillämpas retroaktivt från 1e januari 2020. Det innebär att företagare kan få tillbaka redan inbetalad skatt som betalats perioden januari till mars. Förslaget gäller till september 2020 och ansökan kan göras redan nu. 

Här finns mer information om likviditetsförstärkning via skattekontot 

Hälso- och sjukvård i kommuner och regioner kompenseras

Kommuner och regioner kommer att kompenseras för extraordinära insatser och de merkostnader som uppstått inom hälso- och sjukvårdsområdet till följd av coronaviruset. 

Riksbankens startar vidareutlåning till krisdrabbade företag

Utöver regeringens åtgärder ovan startar Riksbanken en utlåning med upp till 500 miljarder kronor till krisdrabbade företag. Det görs via 22 st. banker för att undvika brist på likvida medel och att företag slås ut i spåren av coronaviruset. 

Företag som vill ansöka om en högre eller förlängd kredit kan vända sig direkt till en bank. 

Här finns mer information om företagsutlåningen 

Akut krisstöd ska stötta kultur och idrotts-Sverige

20e mars presenterades ett akutstöd till kultursektorn och idrottsrörelsen. En miljard kronor delas ut till expertmyndigheter och ska gå till arrangörer, enskilda kulturskapare, föreningar och aktiebolag. Sett till beteendeförändringar och restriktioner om folksamlingar kommer stödet lägligt för att säkra ett kultur- och idrottsliv även efter coronakrisen. 

Senaste krispaketet – 128 miljarder till små och medelstora bolag

20e mars tillkännagav regeringen ett nytt krispaket i tre delar. Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för lån till små och medelstora företag. Svensk Exportkredit (SEK) får en utökad låneramfrån 125 miljarder till 200 miljarder kronor, för lån till exportbolag. Hos Exportkreditnämnden (EKN) utökas taket för kreditgarantier, från 450 miljarder till 500 miljarder kronor, där minskad självrisk hos banker ska ge bättre lånemöjligheter. 

Här finns mer information om lån hos Almi – och ansökan om amorteringsuppskov 

Här finns mer information för svenska exportföretag om ansökan av lån hos SEK 

Här finns mer information om nya lånemöjligheter hos EKN 

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss