Därför är en holistisk rådgivning en viktig rådgivning

Skriven av Caroline Lundh

För den som vill få ut det mesta av sin förmögenhet krävs planering, och en helhetssyn på förmögenheten. I det spelar Burenstam & Partners ramverk, med Trygghet, Bevara & Utveckla och Skapa, en viktig roll. Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners, menar att det gör skillnad i det finansiella livet.

Oberoende och transparent – så har Burenstam & Partners valt att arbeta sedan starten. Det är ingen vanlighet för branschen. Här är även rådgivningen holistisk och det är inte mycket som lämnas åt slumpen. Kanske är det ett unikt sätt att se på förmögenhetsförvaltning.

– Man skulle kunna säga att våra förmögenhetsrådgivare har en coachande roll. Det gör skillnad i det finansiella livet, säger Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners.

En portfölj för alla tider

Affärsmodellen inkluderar rådgivning kring investeringsportföljen och investeringsresan. Alla kunder får tillgång till alla tillgångsklasser och några av de bästa globala förvaltarna, berättar Lars. Dessutom ska portföljerna vara väldiversifierade, robusta och byggda för att möta det oväntade.

– Vi vill att våra kunder ska kunna hålla sig till sin portfölj i alla tider, även när det blåser starkt på marknaden. Därför investerar vi alltid i enlighet med kundens personliga strategi som är anpassad till kundens nuvarande livssituation.

Även portföljrapporteringen är heltäckande och alla kunder får löpande en rapportering av alla investeringar. Det finns ett stort värde i det.

– Många upplever ofta att det är svårt att få en överblick över sin ekonomi eftersom investeringar ofta är spridda. När allt är samlat kan kunden få en översikt över sin totala risk och vara både trygg och säker över att den totala förvaltningen görs i linje med de planer som finns.

Förmögenhetsrådgivare vs. kapitalförvaltare

I affärsmodellen ingår även delar som skatt och juridik, pension och försäkring, bokföring och bolagsadministration. Tillsammans med rådgivningen kring portföljen drar det en skarp skiljelinje mellan Burenstam som förmögenhetsrådgivare, och traditionella kapitalförvaltare.

– Vi ser över den personliga ekonomin med tillgångar, intäkter och levnadskostnader och tittar också på hur förmögenheten ska föras vidare till nästa generation. För entreprenörer kan det handla om att kartlägga rättsläget ur ett privat- och familjejuridiskt perspektiv. Det är viktigt att komma ihåg att det handlar om levande situationer, och mer ofta än sällan behövs en åtgärd.

– Vi tittar också på vilka möjligheter som finns för framtiden, till exempel efter en exit. Det viktiga är att komma fram till vad förmögenheten kan och ska skapa. Kanske handlar det om att hjälpa barnen starta företag, göra skillnad genom filantropi eller frigöra mer tid för att driva intressanta projekt som en gång i tiden varit drömmar. Det är nog en på hundra entreprenörer som njuter av att ligga i hängmattan, ofta vill man göra någonting extra med den förmögenhet man byggt upp över tid.

En personlig och heltäckande plan

Det är det ramverk man utvecklat och som står på tre ben, Trygghet, Bevara & Utveckla och Skapa, som gör det möjligt att fånga upp kundens hela situation. Men allt startar egentligen med en förmögenhetsplanering som mynnar ut i en personlig och heltäckande finansiell plan. Planen speglar kundens individuella behov, vad kunden värdesätter och vilka mål som finns för förmögenheten. Det är med andra ord den plan som antar ett helhetsperspektiv och vilka visioner som finns framåt.

– Det är ett gediget arbete som görs för att ta fram planen. Ambitionen är att lyfta blicken och definiera och inkludera vad som är viktigt, och hur tid och kapital bör fördelas i linje med det. För många blir det en rejäl ögonöppnare, avslutar Lars Uppsäll.

Har du full koll på din förmögenhet? Gör vårt test här!

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss