Carolina Klüft om proffskarriären och hur vi främjar hälsa bland barn och unga

Skriven av Formue

Under Formuedagen 2023 gästades vi av Carolina Klüft, en av Sveriges mest framgångsrika friidrottare. För tio år sedan avslutade hon sin karriär, och sedan dess har hon fortsatt haft flera järn i elden. Idag är Carolina verksamhetschef för Generation Pep som arbetar med att sprida kunskap om barn och ungdomars hälsa. Hon är även goodwillamabassadör för FN och syns ofta i TV-rutan som programledare.

I klippet nedan från Formuedagen 2023 pratar Carolina om sina erfarenheter som sportproffs och hur vi främjar hälsa bland unga.

Foto: Benjamin Hailemariam

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss