Borta bra, men hemma bäst?

Skriven av Formue

”Borta bra, men hemma bäst” är kanske en bra beskrivning av den känsla som ligger till grund när investerare överviktar sina investeringar på hemlandets aktiemarknad. I alla länder har investerare en sådan övervikt, men alla kan inte ha rätt i att deras hemland presterar bäst; alla kan inte vara bättre än genomsnittet (som i denna analys är världsindex).

Tidigare har vi tittat på förhållandet mellan avkastning och risk för ett antal enskilda länder och ett globalt aktieindex för 2020. Många investerare här på hemmaplan håller ett särskilt öga på Stockholmsbörsen och under fjolåret gav svenska aktieportföljer en avkastning på 12,76 procent. De globala aktierna i svenska kronor steg med nästan 2,18 procent.

”Krona eller klave” för Sverige

Jämförelser som dessa berör många eftersom det naturligtvis finns ett starkt fokus på svenska aktier i Sverige. Svenska aktier är nära och kan inge en känsla av trygghet och kontroll.

I figuren har vi illustrerat den årliga genomsnittliga realavkastningen och prisvariationen för ett urval av världens aktiemarknader från 1900 till och med 2020. Vi har även inkluderat en kolumn som visar hur stor procentandel av kalenderåren som varje land har gett en högre avkastning än en global aktieportfölj.

I figuren kan vi se att svenska aktier har haft en något högre procentuell avkastning än en global aktieportfölj, även en högre procentuell kursvariation. Vi kan även utläsa att svenska aktier presterade bättre än en global aktieportfölj under ungefär hälften av kalenderåren (jfr den röda kolumnen i diagrammet). Men under andra halvan av tiden har det varit tvärtom. Med andra ord har det historiskt nästan varit som att singla slant med ”krona eller klave”.

Globala aktier har bättre riskjusterad avkastning än svenska aktier

Sveriges aktiemarknad har en exponering mot cykliska bolag och i förhållande till den globala konjunkturen är fluktuationerna cykliska. Eftersom svenska aktiefonder fluktuerar mer än en global aktieportfölj med god riskdiversifiering vet vi att globala aktier har en bättre riskjusterad avkastning över tid än svenska aktier. Den högsta möjliga riskjusterade avkastningen är det långsiktiga målet hos oss på Burenstam & Partners.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss