A world without Watson

Skriven av Formue

Amerikanerna har en övning som de kallar ”A world without Watson”, där Watson ofta är patriarken som sitter på alla stolar (huvudägare, styrelseordförande och VD) och är den som styr skutan själv.

Övningen går ut på följande: Vad händer om Watson går bort imorgon? Vem tar kontrollen? Vem vet vilka avtal som har ingåtts? Vem har nödvändiga befogenheter? Vem kan fatta beslut om ledningen? Var hittar vi nödvändiga dokument? Vem har en nyckel till det gamla kassaskåpet på kontoret? Det här är bara några av de många frågor som måste besvaras omedelbart.

Det är förvånansvärt mycket som bara finns lagrat i vårt eget huvud

Det är förvånansvärt mycket som bara finns lagrat i vårt eget huvud. Det muntliga avtalet med den viktigaste leverantören som alltid har säkrat goda villkor för företaget. Allt från namnet på kontaktpersonen på banken till beräkningarna bakom prissättningsmodellen. Men också där hemma. Överenskommelsen med grannen till sommarstugan om att använda bryggan. Avtalet om att även den yngste sonen ska få pengar till en bostad den dag han börjar studera. Var finns egentligen dokumenten för egendomen eller alla papper till deklarationen?

Vår erfarenhet är att de flesta inte är förberedda för en värld utan Watson. Det är få som tänker igenom vad som faktiskt händer om du plötsligt sätts ur spel. I övningen kommer vi titta på olika vinklar av livet för att identifiera konsekvenserna inom diverse områden, om något skulle hända oss. Vilka blir utmaningarna? Vad är viktigast att lösa snabbt? Hur hanterar vi det på bästa sätt? I slutändan landar det på vår käpphäst; bra planering. När vi väl har identifierat möjliga utmaningar är det viktigt att se till att vi har planer som gör det möjligt för oss att hantera dem, eller åtminstone att minimera konsekvenserna av dem. Detta inkluderar flera olika element;

1.


Testamente och framtidsfullmakt

Det viktigaste dokumentet i en värld utan Watson är testamentet. Förvånansvärt få har skrivit ett testamente och överlämnar hur den framtida fördelningen av tillgångarna ska lösas till arvslagen. Men vet du verkligen vilken lösning arvslagen ger och i så fall, är det just den lösningen du vill ha? Att skapa ett testamente är det bästa sättet att se till att det blir som du vill. Det minskar dessutom eventuella konflikter mellan dem du lämnar efter dig.

Vad händer om Watson inte dör, men inte kan ta hand om sina egna intressen på grund av sjukdom eller olycka? Då bestämmer framtidsfullmakten vem som ska kunna fatta beslut för din räkning. Den skapar dessutom ramverket för de beslut som ska fattas. Återigen, detta är ett viktigt dokument för att garantera att dina intressen skyddas och för att undvika förödande konflikter.

2.


Viktig information och dokument

Testamentet och framtidsfullmakten är som du förstår mycket viktiga dokument. Att skriva dessa enligt konstens (och lagens) alla regler är dock inte till någon större nytta om ingen vet var de finns den dag något händer dig. Det är många andra viktiga dokument som också behöver vara tillgängliga, exempelvis avtal, överenskommelser och andra handlingar om ägande och rättigheter. En viktig del av planen är därför att samla alla viktiga dokument, men också att se till att rätt efterkommande får tillgång till dem om något händer dig.

3.


Översikt av viktiga kontakter

Vi har många gånger blivit kontaktade av frustrerade familjemedlemmar. Mitt i sorgen över att ha förlorat mamma eller pappa har de fått brev från banker, försäkringsbolag, branschorganisationer eller offentliga myndigheter med frågor om förhållanden som de inte har en aning om. Då är det bra ha en sammanställning över vilka personer hos revisorn, familjejuristen, i företaget eller på banken som man ska kontakta. Vi rekommenderar därför att du skapar en sådan lista, som du dessutom uppdaterar regelbundet och som är tillgänglig vid situationer som denna.

4.


Försäkringar

Har vi de nödvändiga försäkringarna? Har det skett några förändringar som gör att vi måste se över dem? Bra försäkringar är viktiga vid allvarliga situationer. Därför är det viktigt att ha en bra översikt över de potentiella risker vi står inför och hur försäkringar kan hjälpa till med oönskade konsekvenser. Som alltid måste du jämföra risker och konsekvenser mot den premie du betalar för en sådan försäkring.

5.


Instruktioner, fullmakter, planer och tillvägagångssätt

För de flesta kommer övningen att uppdaga ett antal områden där det finns behov av att ge instruktioner, fullmakter eller att skapa planer. Om det redan finns planer handlar det mest om att ha dem samlade eller att göra dem tillgängliga för rätt person.

Det viktigaste kanske är att starta processen med att göra det tydligt att det är mellandottern som ska få rollen som ny ledare för familjeföretaget, eller att få barnen att förstå hur vi tänker om förvaltningen av våra värden. De har trots allt varit delägare i företaget under de senaste tio åren!

Korrekt hantering ger ett stabilt ramverk för förvaltningen

Det här är viktiga saker för att behålla och utveckla värden även i kritiska skeden. Därför är de också viktiga delar av god finansiell planering. Korrekt hantering ger ett stabilt ramverk för förvaltningen, vilket också förhindrar att värden går förlorade på grund av oklara ägarförhållanden, brist på fullmakter eller onödiga diskussioner.

Lyckligtvis är risken liten, för de flesta av oss, att det händer något dramatiskt i morgon. Bra planer är dock den bästa försäkringen mot oönskade konsekvenser om det trots allt skulle hända oss något.

Om man har en bra plan som säger vad man ska göra, klarar man sig tryggt igenom även regniga dagar.

[sc name=”kontakt_forvaltning”]

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss