3 starka skäl till att intressera sig för blockchain

Skriven av Formue

Väldigt kortfattat är blockchain en teknik som möjliggör digitala transaktioner. Bitcoin, en digital valuta som du säkert har hört talas om, är uppbyggd just på blockchain-teknologin. Många av de största bank- och finansinstutionerna i världen räknar också med att implementera tekniken redan det här året. Och ska man tro färska undersökningar kommer företag inom finanssektorn ha spenderat 400 miljoner dollar på research och utveckling av tekniken vid 2019, jämfört med 75 miljoner dollar 2015.

Så, vilka konkreta fördelar och möjligheter tillför blockchain då?

1.


Snabbt och smidigt

Eftersom allt sker digitalt behövs ingen manuell handpåläggning. Oavsett vilken transaktion det handlar om. Barclays är en av de som lägger stora pengar på utveckling och implementering av tekniken. De exemplifierade detta väldigt tydligt när de genomförde en transaktion, som med den klassiska metodiken skulle tagit sju till tio arbetsdagar, men skalade ner den till fyra timmar.

2.


Kostnadseffektivt

Går självklart hand i hand med den första punkten. Ju färre manuella steg som krävs i processen och ju mindre ledtid, desto mer pengar och tid kan alla spara – inte bara bankerna.

3.


Transparens och säkerhet

Med blockchain-tekniken blir transaktionsflödet och transaktionshistoriken helt synlig för alla som är med i respektive “blockkedja”. Det innebär i sin tur att det inte behöver finnas någon övervakande eller verkställande tredjepart inblandad.

Vill du fördjupa dig mer i blockchain? Ta en titt på det här klippet från World Economic Forum:

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss