Vi välkomnar Stefan Ahlskog, vår nya förmögenhetsrådgivare!

Skriven av Caroline Lundh

Burenstam & Partners Stockholm

Stefan Ahlskog är namnet på Burenstam & Partners nytillskott inom förmögenhetsrådgivning. Stefan ansluter till kontoret på Nybrogatan i Stockholm. Ola Arvidsson, teamchef vid Stockholmskontoret, berättar att rekryteringen sker enligt plan för att möta ett ökat intresse inom förmögenhetsområdet.

Burenstam & Partners växer och rekryterar Stefan Ahlskog till rollen som förmögenhetsrådgivare. Stefan kommer närmast ifrån Handelsbanken där han som företagsrådgivare arbetat med kapitalstarka bolag och entreprenörer som utöver företagstjänster även ofta var i behov av kapitalförvaltning. Han berättar att det var flera olika delar som fick honom att ta steget till Burenstam & Partners.

– Jag visste sedan tidigare att det var en attraktiv och nischad aktör på marknaden. Direkt när jag kom i kontakt med Burenstam & Partners fick jag känslan av att det finns ett kunderbjudande att vara stolt över. Till exempel gör oberoendet att det inte uppstår intressekonflikter som hos många andra aktörer på marknaden. Här utgår vi ifrån kunden, inte ifrån de produkter vi säljer. Jag tror att det i framtiden kommer att bli ett stort gap mellan hur banker, försäkringsbolag och mäklare jobbar, jämfört med hur vi jobbar här.


Stefan Ahlskog, ny förmögenhetsrådgivare vid Stockholmskontoret, och Ola Arvidsson, teamchef

”Ger en helhetsbild”

Stefan berättar att han även ser fram emot att arbeta utefter Burenstam & Partners ramverk.

– Jag har jobbat utifrån arbetssätt och processer tidigare, men inte på det här sättet. Det gör att det handlar om mycket mer än bara förvaltning – det ger oss en helhetsbild av kundens viktigaste målsättningar. Det hjälper oss att verkligen förstå vad kunden vill prioritera. Många delar i erbjudandet gör att det känns framtidsinriktat. Det ger en aha-upplevelse.

Att Burenstam & Partners är en mindre aktör ser han som en fördel.

– Storleken tycker jag ger en känsla av entreprenörskap. Här får jag en chans att arbeta ännu mer proaktivt med potentiella kunder och bygga nätverk. Det finns också en otroligt stor samlad erfarenhet på plats och det är högt i tak bland kollegor.

Fortsätter att växa

Ola Arvidsson, teamchef vid Burenstam & Partners Stockholmskontor, berättar att nyrekryteringen ska möta ett ökat intresse för förmögenhetsrådgivning.

– Vi befinner oss i en historisk tid men har som bolag klarat oss väldigt väl. I vår senaste kundundersökning, där vi bland annat frågat hur nöjda våra kunder är med vårt erbjudande och våra tjänster, ser vi att kundnöjdheten fortsätter vara mycket hög även under 2020. Jag tror att det beror på att vi har varit och är proaktiva och nära våra kunder oavsett marknadsklimat. Utöver det så vet vi att våra kunder uppskattar vårt arbetssätt med oberoende rådgivning inom allt från kapitalförvaltning till juridik- och pensionsrådgivning, säger han och avslutar:

– Sammantaget gör det att vi välkomnar många nya kunder och för att möta det behöver vi även bli fler förmögenhetsrådgivare. Stefan Ahlskog är vår senaste nyrekrytering och vi är väldigt glada över att han valt att bli en del av vårt team i Stockholm.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss