Varför behöver du ett gåvobrev – och hur skriver du ett?

Skriven av Caroline Lundh

Har du funderat på att ge bort en summa pengar, släktklenod, aktier, en fastighet, tomt- eller bostadsrätt – eller annat av värde? Då kan det finnas anledning att skriva ett gåvobrev innan du lämnar över gåvan till mottagaren. Mari Åhs Erlandsson, rådgivare hos Burenstam & Partners, förklarar varför. 

Sedan gåvoskatten avskaffades 1 januari 2005 behöver den som tar emot en gåva enligt lag inte betala någon skatt. Det gör att det är relativt enkelt att ge bort något av värde. Men när behöver du skriva ett gåvobrev? Vad ska du tänka på? Vad bör det innehålla – och när blir det juridiskt giltigt? 

Vi tog hjälp av Mari Åhs Erlandsson, rådgivare på Burenstam & Partners, för att få svar på några av dessa frågor. Hon menar att alldeles för få använder sig av gåvobrev idag. 

– Det är idag enklare att ge bort gåvor  många har tidigare kopplat det till skattemässiga hänsyn. Jag vill dock rekommendera alla som ska ge bort någonting av större värde att upprätta ett gåvobrev. 

”Minskar risken för framtida tvister 

När det gäller gåvor som avser fast egendom (till exempel bostadsrätt, fastighet eller tomträtt) krävs alltid ett gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig. Enligt Mari kan det finnas anledning att skriva ett gåvobrev även vid gåvor som avser lös egendom – till exempel en summa pengar, bil eller konst. Dels för att reglera överlåtelsen, dels för att ange särskilda villkor. 

– Om gåvan till exempel utgör förskott på arv kan du ange att mottagaren inte får disponera den förrän vid en viss ålder. Vill du ge bort något som ägts av släkten genom generationer kan du ange att mottagaren inte får sälja eller pantsätta gåvan och andra villkor. Om du vill ge bort ett fritidshus till dina barn kan du reglera rätten att själv vara där, säger hon och fortsätter: 

– Du kan också säkerställa att gåvan utgör enskild egendom för att försäkra dig om att gåvomottagaren inte behöver dela med sig av den vid en eventuell separation. Det minskar risken för framtida tvister och är ofta en stor trygghet för gåvomottagaren. 

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Det ska gåvobrevet innehålla 

Vad du behöver ange i gåvobrevet skiljer sig åt beroende på typ av gåva. Men det bör innehålla vem som är givare och mottagare, en beskrivning av gåvan, en överlåtelseförklaringeventuella villkor förknippade med gåvan samt namnteckningar 

Det finns ytterligare aspekter att ta hänsyn till om gåvan gäller en fastighet, bostadsrätt eller tomträtt – och om du är gift eller sambo.  

”Tänker alltid ett steg längre” 

Det är tydligt att det finns en hel del att tänka på innan en gåva kan genomföras och enligt Mari finns det ofta goda anledningar att ta hjälp av en jurist i utformningen. 

– Det finns en hel del färdiga mallar på nätet, men de är i regel schabloniserade. Har du en lite mer komplex situation är det alltid en bra idé att ta hjälp av en familjerättsjurist. De tänker alltid ett steg längre och kan ge värdefulla råd kring gåvans konsekvenser beroende på typ av gåva, och dina avsikter med den. Även för att säkerställa att gåvobrevet uppfyller alla formkrav så att det blir juridiskt giltigt, avslutar hon. 

Vill du ha råd gällande gåvobrev? Kontakta din rådgivare så förmedlar hon eller han vidare kontakt till en av de jurister Burenstam & Partners samarbetar med. 

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss