Trump uppvisar taktiska misstag

Skriven av Formue

Det mesta av kongressens tid ägnas istället till att lagstifta bort Obamacare. Dessutom tvingas kongressen till krishantering i kölvattnet av presidentens strida ström av dåligt förberedda dekret och missvisande uttalanden. USA har missat möjligheten att på kort sikt ytterligare växla upp tillväxten i ekonomin om de viktigaste reformerna inte kommer på plats förrän i slutet av 2017. Dessutom skapar de inledande dekreten stor osäkerhet som kan påverka både företagens investeringsvilja och konsumenternas framtida konsumtion.

Trots en ökande tillväxt i USA under andra halvåret blev tillväxten i USA för helåret 2016 lägre än för Euroområdet, 1,6 % jämfört med 1,7 %. året har inletts starkt i Eurozonen men med de stora parlamentsvalen i Frankrike och Tyskland blir det sannolikt svårt att öka tillväxten ytterligare under 2017. De populistiska krafterna företrädda av Le Pen i Frankrike ser inte ut ha någon större chans i den andra valomgången som sker i maj. Oberoende kandidaten Macron har ett försprång på 65 % mot Le Pens 35 % i mätningarna. Le Pen utlovar utträde ur euron vilket i nuläget inte ser ut som en vinnande strategi. Hela 70 % av fransmännen stöder fortfarande euron. Senaste årens immigrationskris och terrordåd har ännu inte ökat Le Pens popularitet, den var istället som störst under Europas statsskuldskris 2012.

I Tyskland blir det sannolikt ännu en samlingsregering med Merkels konservativa CDU/CSU och det socialdemokratiska partiet. Vinner den nye socialdemokratiske kandidaten Schulz i september förlorar CDU/CSU förbundskanslerposten. Det vore ett stort nederlag för Merkel men det bör inte påverka Tysklands stabilitet eller ledarroll i Europa. Utmaningarna för EU är ovanligt många med press från Ryssland, USA och Storbritanniens utträde samtidigt. Så här långt har EU länderna uppvisat en oväntat hög grad av enighet.

Räntor

Efter små ränterörelser i slutet av 2016 har de 10-åriga statsobligationsräntorna i Sverige och Tyskland stigit med 15-20 räntepunkter sedan årsskiftet. I USA har de långa räntorna varit oförändrade under samma period. Vi förväntar oss fortsatt försiktiga höjningar i USA under 2017 och en omläggning av penningpolitiken från Riksbanken under andra halvåret 2017. Detta medför sannolikt en uppgång även i de långa räntorna. Dollarkursen har försvagats med 2 % mot euron och med 3 % mot kronan sedan årsskiftet. Pundet har däremot stärkts 1 % under samma period.

Aktier

Börserna har allmänt fortsatt upp under inledningen av året. I svenska kronor är tillväxtmarknaderna och Stockholmsbörsen upp 3 %. På grund av dollarnedgången är S & P i USA ned 1 %. även Europaindex är ned 1 % till följd av en starkare krona. Bolagsrapporterna har så här långt överraskat på den positiva sidan.

Positivt

  • Global tillväxt starkare under senaste månaderna
  • Tillväxten i Europa över förväntan trots politisk osäkerhet

Negativt

  • Kinas ekonomiska anpassning kommer ta längre tid p.g.a. den höga skuldsättningen
  • USA bidrar till stor ovisshet kring eventuella importtullar samt till geopolitisk osäkerhet

Slutsatser

USA:s nye president är en tydlig anhängare av protektionism i praktiken och inte enbart i sin retorik. Det skapar osäkerhet för framtida investeringar när spelplanen för befintliga och framtida handelsrelationer kan ändras utan förvarning. Vår bedömning är att den globala tillväxten har stärkts den senaste tiden. Från den relativt höga nivån blir det dock svårare att öka tillväxten ytterligare under 2017. Vi rekommenderar därför sedan 170203 åter neutralvikt i svenska aktier i förhållande till normal allokering. Vi har fortsatt en högre andel företagsobligationer med högre risk inom obligationer, s.k. high yield.

Ränteföljsamhet: Svenska obligationer underviktas till förmån för penningmarknad. Slutsats: Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 25 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Övervikt

Svenska aktier: Normal exponering mot svenska aktier. Slutsats: Neutralvikt

Globala aktier: Normal exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Neutralvikt

De 10-åriga statsobligationsräntorna har stigit sedan årsskiftet, i Sverige med 15 räntepunkter till nivån 0,71 % och i Tyskland med 20 räntepunkter till nivån 0,41 %. I USA är 10-årsräntan oförändrad på nivån 2,46 % under samma period. Dollarn har försvagats med 2 % till nivån 1,08 mot euron, och med 3 % till nivån 8,76 mot kronan sedan årsskiftet. I USA finns förväntningar om 2-3 räntehöjningar om 25 räntepunkter. I Sverige lägger Riksbanken troligen om penningpolitiken mot höjningar under andra halvan av 2017.

Det har varit en positiv underton på världens börser sedan årsskiftet med uppgångar i lokala valutor på 3 % för Stockholmbörsen och med 4 % för tillväxtmarknaderna. I USA har S & P stigit med 3 % uttryckt i dollar och i Europa är uppgången 1 % uttryckt i euro. Den snabba uppgången för Stockholmsbörsen sedan Brexitomröstningen med hela 23 % kommer på grund av ökad osäkerhet sannolikt bromsa in de närmaste månaderna. Brent oljan är kvar på nivån 57 dollar per fat, oförändrad sedan årsskiftet.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss