Tips inför deklarationen 2023

Skriven av Formue

Deklarationssäsongen i gång och den 2 maj 2023 ska inkomstdeklarationen vara Skatteverket tillhanda (med byråanstånd gäller istället 15 juni). Här delar vår skattejurist Sandra Gottfarb med sig utav sex viktiga tips som under vissa förutsättningar kan vara tillämpliga och bra att ha koll på inför deklarationen.

I början av mars började årets deklaration att rullas ut till alla med en digital brevlåda och den 14 mars öppnade Skatteverkets e-tjänst för att deklarera. Strax därefter var det pappersdeklarationens tur att nå sin mottagare. I år skickades den senare enbart i ett exemplar och i ett papperskuvert i stället för inplastad – en grön nyhet, och ett viktigt steg för hållbarhet.

Det är enkelt att godkänna de förtryckta uppgifterna på deklarationsblanketten, men det är så klart viktigt att kontrollera och se över att de förtryckta uppgifterna stämmer – även om du har viktiga ändringar eller tillägg att göra, eller om det kanske kan finnas avdrag att göra.

– Det är viktigt att se över om man utöver de förtrycka uppgifterna i inkomstdeklarationen har inkomster som man själv ska redovisa, samt om det finns ytterligare saker som hänt under året som Skatteverket inte har uppgift om, som till exempel inkomster från utlandet eller erhållen garantiersättning, säger Sandra Gottfarb, skattejurist på Formue.

Här listar Sandra Gottfarb vad som kan vara bra att tänka på när du deklarerar:

1. Bostadsförsäljning och bostadsuppskov

Från och med 1 januari 2021 har man slopat räntebeläggningen av både gamla och nya bostadsuppskov. Eftersom det med det inte längre kostar något att skjuta upp beskattning av vinst vid försäljning av bostad kan det vara lönsamt att ansöka om uppskov. Detta kan även göras i efterhand. Om du har sålt din bostad mellan 2017 och 2021 utan att begära uppskov med vinsten kan du begära omprövning. Noteras bör dock att du då också får betala uppskovsränta retroaktivt för de år som uppskovet fanns.

Tänk på att den uppskjutna vinsten är en latent skatteskuld och när du säljer den nya bostaden (den så kallade ersättningsbostaden) måste vinsten återföras till beskattning med den vid tillfället gällande skattesatsen. Skatten på kapital är 30 procent men eftersom det endast är 22/30 av vinsten som är skattepliktig blir den effektiva skatten 22 procent.

Kom ihåg att du kan ta fram hela eller delar av gamla uppskov även om du inte säljer din bostad. Minsta belopp för återföring är 20 000 kronor per år. Om du exempelvis inte har tillräckligt med skatt för att kunna få skattereduktion för till exempel husarbete och samtidigt har bostadsuppskov kan du återföra en del av vinsten till beskattning. På så sätt skattar du av en del av vinsten samtidigt som du kan utnyttja hela din skattereduktion.

Använd Skatteverkets uppskovsguide för att se om du kan begära uppskov

2. Säkra ditt rot- och rutavdrag

Du kan få skattereduktion på hushållsnära tjänster (rut) på 75 000 kronor per år. Rotavdraget (arbetskostnad vid reparation, underhåll och till- och ombyggnationer) är på maximalt 50 000 kronor per person och år. För dig som privatperson är det sammanlagda rot- och rutavdraget 75 000 kronor per år. Dessa skattereduktioner bör vara förtryckta i deklarationen, men tänk på att se över att avdraget stämmer.

Om du under 2022 haft stora rot- eller rutavdrag och har haft en relativt låg inkomst kan det vara så att dina inkomster inte räcker till alla skattereduktioner och att du därför måste betala tillbaka en del av redan mottagna skattereduktioner. I din skatteuträkning finns det då en pluspost som heter “Skattereduktion (rot-/rutavdrag) som du inte kan utnyttja”. Det är dock möjligt att rädda en sådan situation genom att som angetts i punkt ett (i en situation där du sedan tidigare har fått uppskov med en kapitalvinst när du sålt en bostad) frivilligt återföra uppskovet, eller i vart fall en del av det.

Det går också att omfördela skattereduktionen till en make/maka eller sambo. Gällande rotarbete måste den som reduktionen förs över till äga del i bostad där arbetet utförts.

Här kan du se hur mycket skattereduktion du använt för rot och rut

3. Fördela ränteavdragen vid gemensamt lån

Om makar/sambos i en familj är gemensamt betalningsansvariga för ett lån kan ränteutgifterna fördelas sinsemellan för att på så sätt få maximal skattereduktion för underskott i kapital. Det går utmärkt att ändra på den förtryckta fördelningen av räntan i samband med deklarationen. Det är viktigt att ni båda gör justeringen i respektive inkomstdeklaration.

4. ISK-sparande

Om du har ett investeringssparkonto (ISK) där du till exempel sparar i aktier och fonder betalar du skatt på det totala värdet av dina tillgångar (schablonintäkten) och inte på vinst eller förlust, utdelning, ränta eller avkastning. Din årliga schablonintäkt kommer förifyllt i deklarationen och är för 2022 1,25 procent. Skatten på schablonintäkten är 30 procent.

Här kan du räkna ut din schablonintäkt på ditt ISK

5. Tidigare slutskattebesked

Eftersom man vill förkorta deklarationsprocessen kommer fler i år att få sitt skattebesked tidigare, med mål om att fler ska få sitt slutskattebesked i juni (istället för augusti). Denna nyhet gäller oavsett om du ska motta skatteåterbäring eller betala kvarskatt. Ett tidigare slutskattebesked innebär att kvarskatt betalas i september i stället för november.

6. Höjd kostnadsränta

Tänk på att kostnadsräntan har höjts vid underskott på skattekontot. Kostnadsräntan beräknas, beroende på underskottet, antingen med en hög eller låg ränta. Den 1 februari höjdes den höga kostnadsräntan till 18,75 procent (från 17,5 procent). Den låga kostnadsräntan (basräntan) höjdes liksom under föregående år (då från 1,25 procent till 2,5 procent) till 3,75 procent (från 2,5 procent) på årsbasis från den 1 februari 2023, och är inte avdragsgill.

Kostnadsräntan påverkar dig som räknar med en ”kvarskatt” som överstiger 30 000 kronor. I detta fall bör du redan, för att helt undvika kostnadsränta, ha gjort en extra skatteinbetalning. Från och med den 14 februari började räntan på belopp överstigande 30 000 att räknas, dag för dag.

Om kvarskattebeloppet inte överstiger 30 000 kronor är sista betalningsdag den 3 maj, för att helt undvika ränta.

Här hittar du alla viktiga datum inför deklarationen 2023

Testa om vi är rätt partner för dig och din familj!


Fråga 1 av 8

Fråga 2 av 8

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 3 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 4 av 8.

Fråga 5 av 8.

Fråga 6 av 8. Du kan välja flera svar.

Fråga 7 av 8.

Fråga 8 av 8.
Tack för dina svar! När du skickar in detta formulär kommer en av våra medarbetare ta kontakt för ett första förutsättningslöst samtal.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss