Strategichef Anders Zachrisson ser ett ökande behov av rådgivning kring hållbarhet

Skriven av Ingun Stray Schmidt

Anders Zachrisson är Burenstam & Partners spanare. Som strategichef är det hans jobb att tidigt identifiera vilka megatrender som kommer att påverka och engagera kunderna framöver. Han ser ett ökande behov av rådgivning med ett helhetsperspektiv kring hållbarhet utöver de finansiella placeringarna.

– Jag har alltid tyckt om att se de stora linjerna och är otroligt nyfiken på vilka krafter som kommer att påverka oss framöver. Som rådgivare är det viktigt att vi tidigt identifierar vad som kan komma att påverka kundernas investeringar och omvärlden. För att vara en relevant och värdefull samtalspartner för kunderna måste vi vara aktuella och framtidsinriktade, säger Burenstams & Partners strategichef Anders Zachrisson.

– Fler kommer att ha behov av en rådgivare inom hållbarhet framöver, både när det gäller finansportföljen, företaget de eventuellt äger och vilket avtryck de vill ha kring hur de lever sitt liv. Många vill ha hjälp att se helheten i sitt privata och ekonomiska ekosystem och få hjälp att identifiera vilka åtgärder som skulle göra skillnad. Det bli otroligt spännande att utveckla vår rådgivning kring detta framöver.


Burenstam & Partners strategichef Anders Zachrisson

Brett CV

Zachrisson har jobbat hos Burenstam & Partners sedan 2011. Efter att först ha haft ansvar för teknik- och företagsutveckling tog han över som strategichef för sex år sedan. På CV:t har han också erfarenhet från Management Consulting-branschen, Private Banking och ett uppstartsföretag inom teknik. Zachrissons uppgift är att tidigt identifiera vad som kommer att påverka företaget framöver, och han har bland annat varit central för att utveckla den hybrida kundresan som Burenstam & Partners nyligen fick internationellt erkännande för.

– Vad i din karriär hittills har betytt mest för det jobb du gör nu hos Burenstam & Partners?

– På SkandiaBanken, där jag jobbade i slutet av 90-talet, lärde jag mig att ha laserfokus på kundupplevelsen.  Jag var med och utvecklade det digitala gränssnittet mot fondmarknaden, aktiehandeln samt digital rådgivning som SkandiaBanken var först ut med på 90-talet. Efter ett tag gick resan vidare till ett uppstartsföretag inom teknik i Singapore, som utvecklade teknik och tjänster för aktörer på finansmarknaden. Där var vi ett litet team som satt och kodade på natten utan luftkonditionering och som lyckades sälja tekniken till storbanker i Asien. Detta är en erfarenhet som har varit viktig för mig, särskilt i arbetet med att utveckla den hybrida kundresan hos Burenstam & Partners.

Hållbarhet och digitalisering

– Vad ser du i horisonten nu och vad har kommit närmare oss de senaste åren?

– För att svara på det sista först, så är det två viktiga faktorer som hela tiden får större genomslag, nämligen hållbarhet och digitalisering. Vi har ju precis sett den nya rapporten från FN:s klimatpanel. Det är kanske den mest dramatiska rapporten som vi har sett på länge. Vi ser en tydlig koppling mellan de mänskliga handlingarna och klimatförändringarna. Tittar vi på de olika scenarierna så finns det inget scenario som håller oss under en uppvärmning på två grader. Detta tar fler och fler på allvar och vi har bara åtta år kvar innan 2030.

– Framöver ska vi halvera utsläppen vart tionde år innan vi går mot nettonollutsläpp 2050, samtidigt som vi ser en ökning av befolkningen och konsumtionen. Länder, företag och individer ska genomgå en transformation som kommer att påverka oss alla enormt. Omvandlingen blir lika stor eller större än digitaliseringen.

– Hur förhåller sig finansbranschen till detta?

– Vi har sett en kraftig respons från vår bransch på denna utmaning. Vi har en handlingsplan från EU som går ut på att alla finansprodukter ska kategoriseras utefter hur hållbara de är och det ställs nya krav på rapportering från företagen. Dessutom har vi många privata initiativ som drar i samma riktning.

Kapitalet bör bidra till framsteg

– Hur upplever du att de olika aktörerna i branschen har antagit utmaningen?

– Det varierar stort. Det har dykt upp väldigt många enkla lösningar som direkt kan förbättra investerarnas samveten, som till exempel hållbara fonder. Här är det viktigt att vara ödmjuk inför vilken effekt dessa har. Det finns lösningar som ser fina ut på pappret, men som inte nödvändigtvis bidrar till framsteg. Så har man aktörer som gör ett mer djupgående arbete där man jobbar med att få till verkliga förändringar i de underliggande investeringarna. Det kan vara klokt att investera i ett företag som har ett högt koldioxidavtryck idag, om kapitaltillförseln leder till att företaget kan ställa om och bli grönare. Då gör ditt kapital skillnad och bidrar till transformationen. Samtidigt har både vi och branschen behov av att möta alla som av olika orsaker vill begränsa sitt innehav i vissa branscher.

– Burenstam & Partners arbetssätt handlar om att följa upp och påverka de förvaltare som vi använder så att investeringarna i de underliggande företagen blir grönare. I Burenstam-appen kan kunderna följa med i hur vi lyckas med det. Där visas koldioxidavtrycket som varje kund har genom sin portfölj och fler parametrar än koldioxid är på väg.

Många olika linser: Burenstam-appen har många olika linser där man kan följa portföljens koldioxidavtryck samt vilka bolag, länder och branscher kapitalet är placerat i.

Rådgivning kring det totala avtrycket

– Hur kan vi i ännu högre grad vara en stöttepelare för kunderna kring hållbarhet framöver?

– En procent av de förmögna i världen står för 15 procent av utsläppen. Man kan sätta det i kontrast till den fattigaste halvan av världen som står för sju procent. Om vi utvidgar urvalet, ser vi att de tio procent som är mest förmögna står för 40 procent av utsläppen. Detta är kopplat till ekonomiska medel och konsumtion. Vi tror att det blir värdefullt för kunderna framöver att lyfta frågan om hållbarhet i ett helhetsperspektiv. Att få en översikt över hela koldioxidavtrycket, finansportföljen, eventuella familjeföretag och livet man lever, kommer att göra det enklare att identifiera vilka åtgärder som kan göra skillnad. Detta vill vi utveckla vår rådgivning kring.

Blockchain och mångfald

Ser du några teman som ligger längre ut mot horisonten och som kommer att prägla oss mer framöver?

– Inom digitaliseringen är möjligheten att decentralisera penningsystemet via blockchain väldigt spännande att följa. Men det kan vi fördjupa oss mer i vid ett annat tillfälle. Om vi håller oss lite närmare ämnet vi pratar om här, är mångfald ett stort tema. Vi kommer att se mycket av samma mekanismer inom mångfald som vi ser inom hållbarhet. Det blir ökade krav på rapportering och ökad transparens. Företag som inte sätter detta högt på dagordningen kommer att hamna på efterkälken, både som arbetsgivare och gentemot investerare. I framtiden kommer allt fler investerare låta bli att hämta avkastning från företag som inte tar ämnet på allvar och rör sig i rätt riktning.

 

 

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content på Formue

Ingun är ansvarig för innehåll och PR på Formue. Hon har redaktionellt ansvar för allt skriftligt material som publiceras på Formues blogg Insikt, samt rapporter som produceras av Formues marknadsavdelning. Hon är även koncernens presskontakt.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss