”Showen är inte över”

Skriven av Formue

2021 är avklarat och 2022 påbörjat, men vad är mest aktuellt just nu och vad kan vi förvänta framåt? I senaste avsnittet av Förmögenhetspodden pratar Burenstam & Partners chefsstrateg Michael Livijn och Lars Uppsäll, vd Burenstam & Partners, om hur ränteuppgången tagits emot av aktiemarknaden och vilka segment som tagit stryk. Kommer räntorna fortsätta stiga och är högre räntor verkligen dåligt för aktier? Vi tittar på det makroekonomiska läget och pratar om den stora elefanten i rummet – inflationen. Vad säger pudelns kärna, centralbankerna, om den och varför riktas blickarna mot amerikanska FED? Hur ser det ut med lönetillväxten och vad visar fjärde kvartalets rapportering efter monsteråret 2021? Vilket humör är egentligen marknaden på och hur kan den globala vinsttillväxten te sig i år? Vi går även in på det geopolitiska läget med Ryssland, Ukraina och resten av världen och hur geopolitiska uppblåsningar kan påverka marknaderna – också elräkningarna. Vad beror det på och behöver vi vänja oss vid högre energipriser? Vad ska man sammantaget hålla koll på framåt och hur bör tankarna gå gällande portföljen – hur prickar vi rätt?

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss