“Tjuv- och rackarspel mellan marknaden och centralbankerna”

Skriven av Formue

Nu är årets första avsnitt av Förmögenhetspodden här! Formues chefsstrateg Michael Livijn och vd Lars Uppsäll diskuterar fyra nyckelfaktorer som kan ge ledtrådar om årets utveckling; den globala ekonomin, inflation och räntor, samt vinster och värderingar! På månadens tema tar sjöfarten genom Röda havet plats och vilken potentiell påverkan krisen kan ha på faktorer som inflation, oljepris och geopolitik.

Avsnittet är inspelat 5 februari 2024.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss