Ser en enorm potential i livslångt lärande

Skriven av Ingun Stray Schmidt

Den konservativa uppfattningen om att en dyr universitetsutbildning är vägen till framgång är en bromskloss för innovation i kunskapsindustrin. Samtidigt ökar behovet av effektivisering och bättre lärande. Det menar Jeffrey Leeds, partner och grundare av det New York-baserade private equity-företaget Leeds Equity Partners.

– Pandemin har varit en god vän till mer innovativa sätt att lära på. Den har tvingat människor att tänka nytt kring lärande och hur man använder teknik, och den har tydliggjort teknologiernas begränsningar, säger Jeffrey Leeds.

– Titta på samarbetsplattformar som exempelvis Teams. Vilka begränsningar har dessa plattformar för gemensamt lärande och vid utveckling av nya idéer? Vilka är fördelarna? Detta är värdefulla erfarenheter när det kommer till traditionell utbildning. Var är teknologin till stor hjälp, och var finns begränsningarna?

Pionjär i branschen

Leeds Equity Partners är en pionjär inom investeringar i kunskapsindustrin. När Jeffrey Leeds startade företaget för cirka 25 år sedan var det få som anade att det kunde finnas en betydande avkastningspotential inom lärande och utbildning.

– Katalysatorn för att starta Leeds Equity Partners var det stora intresse jag hade utvecklat för kunskapsindustrin, också vikten av livslångt lärande och kontinuerligt lärande hos arbetstagare. Jag såg att behovet av bättre och mer lärande ökade som ett resultat av att vi globalt har gått in i en kunskapsekonomi och bort från en industriell värld, säger Leeds.

– Det som övertygade mig var att behovet av bättre tjänster inom lärande inte möttes av utbudssidan. Vi såg smarta och intressanta företag växa fram, men det var ingen från investerarsidan som var intresserade av sektorn. Så vi hoppade in i detta och lärde oss snabbt att det var få som förstod vad vi pratade om när vi pratade om utbildningsindustrin.

Idag förvaltar företaget 3,3 miljarder dollar, motsvarande cirka 30 miljarder SEK, och Burenstam & Partners kunder är sedan 2020 investerade i Leeds Equity Partners genom fonden Leeds Equity VII.

Vill du veta mer om våra investeringar i private equity? Ladda ner vår pe-rapport här.

Behöver effektivisera

Efter att ha följt kunskapsindustrin i många decennier från investerarsidan har Leeds starka tankar om var branschen har sina stora utmaningar och tillhörande potential för innovation och utveckling. Ett område han brinner för att effektivisera är högre utbildning. Universitetsutbildningar blir dyrare och aldrig tidigare har amerikanska studenter haft högre skulder.

“Amerikanska universitet har blivit alldeles för dyra eftersom de försöker göra allt möjligt. De är på bostadsmarknaden, restaurangmarknaden, de har fakulteter och olika sportlag. Vem ska betala? Över tid kommer det här att bli så dyrt att väldigt få kommer att ha råd att betala priset”, säger Leeds. Bilden visar områdena vid Stanford University.

– De flesta som är framgångsrika har en bra utbildning och ser konservativt och kanske reaktivt runt utbildningsfrågan. Men amerikanska universitet har blivit alldeles för dyra eftersom de försöker göra allt möjligt. De är på bostadsmarknaden, restaurangmarknaden, de har fakulteter och olika sportlag. Vem ska betala? Över tid kommer det här att bli så dyrt att väldigt få kommer att ha råd att betala priset, säger Leeds, som har en examen från Harvard Law School.

Svaret finns inte bara online

– Universiteten måste sänka sina priser. De måste gå tillbaka till vad deras uppdrag är, och ta reda på hur de spenderar pengar. De behöver bli mycket mer disciplinerade utan att kompromissa med kvaliteten, säger Leeds.

– Att ditt barn går på ett dyrt och välrenommerat universitet kanske får dig att känna dig som en bra förälder. Men det är inte nödvändigtvis vägen till lycka och framgång. Ju fler som förstår detta, ju större inverkan har det på landskapet inom högre utbildning. Svaret är inte att låta alla studera online. En enormt spännande och rolig utmaning är hur lärande kan effektiviseras, utan att tumma på kvaliteten. Om man klarar av att lösa ekvationen så löser man ett enormt problem samtidigt som det utvecklas bra och lönsamma företag, säger han.


Jeffrey Leeds, Leeds Equity Partners.

Mer anpassat lärande

Ytterligare en flaggskeppsfråga för Leeds är en större acceptans för att lärande i alla åldrar behöver anpassas till det individuella behovet.

– Tidigare var lärande vagt anpassat till elevernas alla olika behov. Det fanns en modell som skulle passa alla. Inställningen hos många institutioner var att de gav studenterna en möjlighet till utbildning och om man lyckades eller misslyckades var helt upp till den enskilda. Idag har flera institutioner förstått att de har ett större ansvar än så. Många elever har svårt för lärande, och många talanger når inte sin fulla potential. Ju fler som får möjlighet att nyttja sina möjligheter, ju bättre är det också för samhället. Vi måste därför inse att det här är ett problem vi behöver lösa tillsammans, snarare än att det är upp till varje elev, säger Leeds och fortsätter:

– För att bli framgångsrik på en arbetsplats krävs livslångt lärande. Förändringar sker snabbt och det kräver kontinuerlig träning, kontinuerligt lärande och också uppföljning. För att göra det lättare för fler att lyckas med detta måste vi demokratisera tillgången till lärande, skala upp och göra utbildningen mindre kostsam. Vi måste också göra lärandet mer anpassat efter studenternas behov – både för dem som har särskilda behov och för de studenter som inte har det.

Leeds Equity Partners ser enorma affärsmöjligheter i kunskapsbranschen i tiden som väntar framåt.

– Lärande i alla åldrar handlar inte bara om att ta emot ett visst innehåll, det är en dynamisk process. Oavsett om du går på förskola, i gymnasiet, studerar eller är anställd på ett företag.

Livslångt lärande: Hur man ger bästa möjliga lärande från början till slut är viktigt, menar Leeds.

Bra för samhället och för investerare

Den erfarne investeraren påpekar att den bransch han investerar i är en sektor där företagen har en stor potential att nå finansiell framgång, också något som är bra för samhället.

– Vi använder två linser när vi investerar. Den ena handlar om det är ett bra företag, den andra om det gör skillnad. I vår värld är det inte möjligt att separera dessa två linser. Du kan lura folk en viss tid, men det går inte att driva en bra hållbar verksamhet om företaget inte bidrar positivt till de som ska lära sig, säger Leeds entusiastiskt.

Som exempel nämner han två portföljbolag i Leeds Equity Partners, Endeavour Schools och Engage2Learn. Endeavour Schools är privata skolor baserade på Montessorimodellen där den enskilda elevens unika behov och potential tillvaratas i större utsträckning. Företaget Engage2Learn startades av en kvinna i Texas som hade som mål att göra den lokala, offentliga skolan till förstahandsvalet för alla i grannskapet. Företaget ger lärare tillgång till personlig coachning online om hur de kan bli bättre på att undervisa.

– Hon har skapat ett fantastiskt företag. Hon har förstått att om man vill göra något bra för samhället så måste man ha ett hållbart företag. Sedan har hon också förstått att man måste skapa en modell som är skalbar, säger Leeds.

Extraordinär hög energi

Jeffrey Leeds menar att både näringslivet och finansmarknaden idag har en mycket bättre förståelse för värdet av att investera i kunskapsindustrin. Men det har gått långsamt framåt.

– Det har varit två steg framåt och ett tillbaka. Det har funnits ett motstånd mot innovation och utveckling i branschen, ibland från politiker, ibland från människor som är emot att utbildning ska vara en industri. Vi investerar aldrig i något som är kontroversiellt politiskt. Det är en risk vi inte tar, säger han.

Det kan vara ett smalt nålsöga att nå igenom för den som vill presentera en bra idé för ett private equity-bolag. Leeds menar att det är viktigt att möta alla företag som har smarta idéer inom sitt investeringsunivers.

– Vi räknar inte antalet företag vi träffar under ett år. En del av vår strategi är att vi ska vara bra på att lära oss själva. Om någon har ett företag som det är för tidigt för oss att investera i, så träffar vi dem ändå. Vi behöver förstå vad smarta människor i vårt investeringsuniversum gör, och hur de tänker.

Och det finns inget som tyder på att det kommer att saknas investeringsmöjligheter.

– Den energi som just nu finns i detta investeringsuniversum är extraordinär, avslutar Leeds.

Dela artikel

Ingun Stray Schmidt Head of PR and content på Formue

Ingun är ansvarig för innehåll och PR på Formue. Hon har redaktionellt ansvar för allt skriftligt material som publiceras på Formues blogg Insikt, samt rapporter som produceras av Formues marknadsavdelning. Hon är även koncernens presskontakt.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss