Göran Everdahl om pengar och lycka

Skriven av Formue

Kulturjournalisten, författaren och radio- och tv-personligheten Göran Everdahl gästade Formuedagen 2022! Han pratade om pengar och lycka – och han tar upp tre exempel där pengar relateras till trygghet, frihet och skapande. Det första hämtar han ifrån ”Stolthet och fördom” av Jane Austen, det andra ifrån teaterpjäsen “Ett dockhem” av författaren Henrik Ibsen och det tredje direkt ifrån modeskaparen Coco Chanel.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss