Så kan du handla konst – med hjärta och hjärna

Skriven av Caroline Lundh

Vad ska du tänka på om du vill satsa på konst och var köper du konst? Är det inredning eller en investering och hur kan en Art Advisor hjälpa dig? Vi tog ett prat med Charlotte Cederström och Emily Norton, konstrådgivare på Norton Cederström, och det blev snabbt tydligt att det kan vara en konst i sig att handla konst.

Målerier, skulpturer, lerkrukor, vackert, fascinerande, abstrakt, naturalistisk. Konstvärlden innefattar många delar och konststilar där begreppet ”skönheten finns i betraktarens öga” skulle kunna spegla området i stort. Konstrådgivarna Charlotte Cederström och Emily Norton som står bakom Stockholmsbaserade Norton Cederström menar att det är allt fler som idag formar sina hem med just konst. Mer ofta än sällan är det konst som är mer än bara tilltalande för ögat.

– Förstagångsköparen vill många gånger ha konst för att inreda ett nytt hem och lediga väggar med, kanske något att hänga ovanför soffan. Men konsten fyller en extra dimension, det blir ofta en förlängning av en själv och är ett sätt att uttrycka sin identitet på, säger Charlotte Cederström.

– Över tid kan också intresset för konst växa och smaken utvecklas, för att till exempel omfatta mer abstrakt eller konceptuell konst. Ofta blir man tagen av själva måleriet och det som representeras, andra gånger av tekniken, exempelvis en konstnär som jobbar väldigt metodiskt i sitt måleri så som Sonja Lasson eller Gunnel Wåhlstrand, lägger Emily Norton till.


Charlotte Cederström och Emily Norton

Mentalt eller monetärt värde

Emily Norton menar att konstägandet ofta ger en mental avkastning, men att det därtill även kan innebära en framtida avkastning. Men – ”dålig” konst kan vara lika dyr som ”bra” konst.

– Risken finns att du köper ett konstverk som du när du går utanför dörren inte kan sälja igen. Många vill ändå ta den risken för att kunna leva och njuta av ett förvärvat verk under lång tid för att sedan skriva av det mentalt.

Men du kan också skydda och parkera pengar i konsten samtidigt som du lever med den, menar Emily.

– Om du är ute efter det monetära värdet behöver du leta efter kvalitet och här gäller ofta att ju högre pris, desto lägre risk eftersom det för väletablerade internationella konstnärer ofta finns en fungerande andrahandsmarknad.

En faktor som gör att konst kan anses som en säker kapitalplacering med möjlighet till framtida avkastning är ett genomlyst och begränsat utbud.

– För konst som är gjord av konstnärer som inte längre finns i livet, till exempel en Picasso, är utbudet begränsat. Man vet vilka verk som cirkulerar, de är ofta katalogiserade och har en etablerad prisbild, säger Charlotte Cederström.

Ett begränsat utbud kan också bidra till beständigt höga priser för vissa samtida konstnärer. Särskilt nämner Charlotte Gunnel Wåhlstrand, som med sin noggranna och tidskrävande arbetsprocess endast producerar ett fåtal verk per år.

– Gunnel Wåhlstrand är en otroligt skicklig konstnär med många bottnar i sitt konstnärskap. Hon målar inte bara en vacker bild av ett hav, utan här finns många lager som gör att man kan leva med konstverket länge, och hon använder en teknik och process som gör att hon producerar två till tre verk årligen. Det är en relativt låg produktion som innebär att det alltid kommer att finnas en efterfrågan, säger Charlotte Cederström.

Från konstskola till världsmarknad

Men den konst som tar sig fram till ett hem ser ofta dagens ljus på en av världens alla konstskolor. Därefter når konsten ett galleri, handlare och/eller auktionshus.

– Konstskolorna kan man se som en första gallring, sedan kommer nästa steg med gallerister som öppnar upp för de konstnärskap de tror går att utveckla. Galleristen erbjuder en nybakad konstnär den första kontakten med konstmarknaden. Ju mer konstnären sedan utvecklas och visas i offentliga sammanhang, ju längre så kallat cv får konstnären. Detta i sin tur påverkar prisbilden, en prisbild som i takt med att konstnärskapet utvecklas kan bli allt högre, säger Emily Norton och fortsätter:

– Konsthandlarna däremot tar inget ansvar för konstnärens utveckling utan är främst just handlare – som med sin kunskap om andrahandsmarknadens mekanismer generellt, köper med ena handen och säljer med andra.

Bra för hjärna och hälsa

I tider av en pandemi är det dock inte lika lätt att ta ett språng in på någon av världens alla konstmarknader. På Norton Cederström valde man tidigare i vår och som ett resultat av pandemispridningen att ersätta alla fysiska besök med digitala lösningar – eller fysiska besök i mindre grupper. Trots tider av en pandemi och stängda konstmuseer runtom i världen är det alltså fortfarande möjligt att bli ägare till ett konstverk, eller två.

– Just nu arbetar vi mycket med att skicka bilder i PDF-format till våra kunder, men vi har också möjlighet att boka in privata besök på gallerier och ateljéer tillsammans med kunden. Digitalisering i all ära, men det är något speciellt med att se verk framför sig – att uppleva struktur, färg och dimensioner, säger Charlotte Cederström och avslutar:

– I dessa tider med social distansering och med allt mer tid hemma kan konst på väggarna spela en viktig roll. Forskning har visat att konst är en viktig stimulans för hjärnan, det stimulerar våra synapser att hitta nya vägar och får människor att tänka på något annat än sig själv. Konsten kan också ha en positiv inverkan på så väl stress som negativa känslor.

Fyra tips till dig som vill satsa på konst:

1. Njut mer och stressa mindre

Ge dig själv tid att titta, uppleva och komma fram till vad du har för relation till konst.

2. Ta reda på prisbilden

Var inte rädd för att ställa frågor till en aktör som är oberoende innan du genomför ditt köp.

3. Från “nice to have” till ”need to have”

Slå till när du känner att du verkligen inte kan leva utan ett specifikt verk.

4. Tänk på platsen i andra hand

Utgå inte ifrån var du ska ha konsten. Utgå ifrån konstverket och välj plats därefter.

Här kommer du i kontakt med Charlotte och Emily på Norton Cederström

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss