Marknadsläge 9 december

Skriven av Formue

Året som gått med vår chefsstrateg – på 30 minuter

Vår chefsstrateg Michael Livjin, tillsammans med vår vd Lars Uppsäll, sammanfattar året utifrån breda penseldrag; marknad, ekonomi, aktier, räntor och alternativa investeringar. Ett ”Greatest hits of 2021”! De ser också på vad som är i korten för 2022. Vilka är nästa års mer eller mindre positiva respektive negativa sannolika scenarier kopplat till ekonomi, marknad och tillgångsslag? Vilka är jokrarna? Hur ska du som investerare tänka utifrån ett portföljperspektiv?

Se inspelningen av webbinariet här

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss