Josefin Mörner är ny jurist hos Burenstam & Partners

Skriven av Caroline Lundh

Vi välkomnar Josefin Mörner till Burenstam & Partners som ny familjerättsjurist. Med familjerätt, generationsskifte, samägande och fastighetsrätt som specialistområden är Josefin från och med 16 augusti en del av Burenstam & Partners växande juristenhet.

Burenstam & Partners juridiska avdelning, som ska tillhandahålla kunder och framtida kunder juridisk rådgivning, tar nu form, under ledning av chefsjurist Elina Sultan. Avdelningen har en viktig roll i målsättningen om att till 2025 integrera alla delar av rådgivningen och effektivisera dialogen mellan interna experter, rådgivare och kunder.

Josefin var en av medgrundarna till juristbyrån Argum och har dessförinnan varit med och byggt upp enheten för familjerätt och generationsskifte på Ludvig & Co.

– Jag ser fram emot att få vara med i en ny förändringsresa. Sättet som Burenstam & Partners arbetar på, med ett starkt kundperspektiv och individuellt anpassade lösningar, går hand i hand med min filosofi, säger Josefin och fortsätter:

– Juridik kommer alltid att vara juridik, men den förebyggande juridiken handlar om att skapa mervärde och säkerställa att kunden har det skydd som behövs om livet knackar på dörren. Familjerättsliga frågor, exempelvis generationsskifte, arvsrätt och bodelning, är av stor betydelse över tid och det kan finnas juridiska lösningar som är fullt juridiskt giltiga men som inte stämmer med individen, hur familjen resonerar eller de värderingar som finns. Jag tycker att Burenstam & Partners har en filosofi kring helheten och inte bara juridiken, man ser och är intresserad av kunden.

Merit Rodén, Head of Family Wealth Services på Burenstam & Partners, kommenterar rekryteringen:

– Det är med stor glädje vi välkomnar Josefin till Burenstam & Partners. Vi har haft ett nära samarbete med Josefin som extern samarbetspartner och familjerättsjurist i många år och är mycket glada över att nu ha möjlighet att arbeta tätare när vi utökar teamet och samlar all kompetens under samma tak.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss