Ny chefsjurist till Burenstam & Partners

Skriven av Caroline Lundh

Burenstam & Partners har rekryterat Elina Sultan till rollen som chefsjurist. Elina kommer i sin roll att ansvara för att bygga upp företagets juridiska avdelning – en funktion med en viktig roll i Burenstam & Partners tillväxtresa framåt.

– Jag ser mycket fram emot att vara med och utveckla och driva den juridiska avdelningen för Burenstam & Partners. Med expertkompetens i form av skatte- och familjerätt internt i bolaget får vi möjlighet att arbeta ännu närmare kunden än tidigare. Eftersom vi jurister kommer att finnas tillgängliga för både kunder och rådgivare kan vi fånga upp frågor tidigt i processen och hjälpa till att hitta lösningar för våra kunder. Tillgängligheten och även möjligheten att träffa sin rådgivare och specialister, vid ett och samma tillfälle, kommer att vara till stor nytta för våra kunder.

Elina Sultan kommer närmast från PwC där hon arbetat med skatterättsliga frågor för fåmansföretag och stiftelser, och har sedan tidigare en bred bakgrund inom såväl skatterätt och familjerätt som affärsjuridik från bland annat Ålandsbanken, Skatteverket och advokatbyrå. Elina har även internationell erfarenhet av individ- och företagsbeskattning och rådgivning länkat till utlandsflyttar, fasta driftställen och utlandsetableringar.

– Jag tycker att det är väldigt intressant och givande att höra på levnadshistorier och vad kunden önskar för sig, sina barn och företaget i framtiden. Det är inte bara de hårda värdena som är viktiga i det långsiktiga perspektivet, de mjuka värdena i till exempel ett generationsskifte eller i en förändring av en bolagsstruktur måste få utrymme för att kunden ska få den bästa upplevelsen av våra tjänster.

– Jag ser fram emot kundmötena, att lyssna på vad kunderna upplevt tidigare och hur de önskar att resan ska fortsätta. Att få hjälpa dem att hitta lösningar de inte riktigt själva visste att de letade efter. Det skapar mervärde.

Merit Rodén, Head of Family Wealth Services hos Burenstam & Partners, välkomnar Elina Sultan i den för Burenstam & Partners nya och viktiga rollen som chefsjurist:

– Elina har spetskompetens, en bredd och rätt förutsättning för att driva och stärka Burenstam & Partners helhetsrådgivning, integrera rådgivningen i vår plattform och effektivisera dialogen mellan interna experter, rådgivare och kunder. Det är med stor glädje vi välkomnar Elina till rollen som chefsjurist.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss