Investeringsåret 2022 – ett år för historieböckerna

Skriven av Niclas Hiller

Formues investeringschef Niclas Hiller har över 30 års erfarenhet från finansbranschen. Här sammanfattar han huvuddragen för 2022 och delar med sig av sina tankar om framtiden.

Under 2022 tog en längre period präglad av god avkastning plötsligt slut. Genom fjolåret sprack bubblor inom bland annat teknologi, uppstartsbolag och kryptovalutor. Än en gång fick vi svart på vitt att uttrycket »This time is different« har sina begränsningar. Historien består av åtskilliga exempel på att hög värdering förebådar och bidrar till nästa nedgång.

Lånar avkastning från framtiden

Under de tre senaste åren har jag pratat om att vi behöver skruva ned förväntningarna på den framtida avkastningen. Perioder med onormalt hög avkastning lånar i princip denna avkastning från framtiden. Under sådana starka uppgångsfaser är det viktigt att man är säker på att man inte tar mer risk än vad man klarar av att bära när kurserna faller – en balansgång många fick stifta bekantskap med under 2022. Utmanande marknader påminner oss samtidigt om att en förväntad avkastningsnivå över tid sällan kommer jämnt fördelad, utan istället är ett genomsnitt av flera mycket goda år, blandat med några ganska dåliga.

Ladda ned vår översikt Investeringsåret 2022 här

Under 2022 såg vi en övergång från deflationsrädsla till historisk inflationsvåg.

Från deflationsrädsla till inflationsvåg

En utlösande faktor för fjolårets oro var en kraftig förändring i ränteläget. Den förstärktes av en övergång från deflationsrädsla till en historisk inflationsimpuls, som bland annat föranleddes av en extremt expansiv penning- och finanspolitik. 2022 kommer av den anledningen att bli en del av framtidens ekonomiska läroböcker. Det är trots allt 40 år sedan vi upplevde något liknande med tanke på både omfånget och hastigheten i de stigande räntorna.

Centralbanker och politiker har länge varit på det klara med att extrema stimulanser innebär en risk för bubblor på marknaderna. Men länge ansåg de att deflation var en större risk och valde att kompensera via räntesänkningar, kvantitativa lättnader och en expansiv finanspolitik. Tyvärr är nämnda åtgärder ingen exakt vetenskap och det finns alltid en möjlighet för både över- och undermedicinering av ekonomin.

Ljusare framtid trots rådande osäkerhet

Jag menar trots allt att framtiden ser ljusare ut. Främst på grund av att potentialen för god långsiktig avkastning har ökat. Årets kursfall har gjort flera tillgångsslag mer attraktiva och jag tror att vi kan förvänta oss en god avkastning de kommande fem till tio åren. Vi ska dock inte glömma bort de utmaningar världen står inför, som klimat- och energiomställningen, geopolitiska spänningar och ökad polarisering. Osäkerheten knuten till dessa faktorer är samtidigt några av förutsättningarna för meravkastning över tid. Utan en viss sannolikhet för att saker kan gå snett kan vi heller inte förvänta oss någon kompensation i form av riskpremier och meravkastning.

Lyft blicken och håll dig till planen

Receptet på goda förvaltningsresultat över tid är enkelt, men också krävande. Det är en paradox att vi ogillar osäkerhet så starkt och ofta kämpar med att lyfta blicken i turbulenta perioder. En grundlig plan för förmögenheten, en god behovskartläggning och en genomarbetad investeringsstrategi är några av de viktigaste komponenterna för att hjälpa oss med de utmaningar vi kan stå inför.

Jag tackar för förtroendet under ett krävande år. Vår erfarenhet har ökat vår tilltro till att Formues långsiktiga investeringsfilosofi är den rätta även för kommande år.

Ladda ned vår översikt Investeringsåret 2022 här

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss