Hur påverkar geopolitik portföljen?

Skriven av Michael Livijn

Förra helgens attack på Israel, utförd av terrororganisationen Hamas, har ökat de geopolitiska spänningarna inte bara i Mellanöstern utan kanske också i ett större perspektiv. Situationen har satt i gång en flod av olika analyser, krönikor och åsikter kring konflikten i sig, inklusive potentiella vägar den kan ta. Massiva mängder desinformation, eller fake news, florerar på olika sociala medier, vilket komplicerar bilden ytterligare. Med tanke på de fruktansvärda bilder som kommit ut sedan i lördags är det lätt att påverkas, något som naturligtvis inte bara gäller för dig och mig, utan också för alla direkt och indirekt inblandade parter i konflikten.

Veckobrevet rör sig dock på ekonomi- och investeringsplanet, och det är ambitionen även denna vecka. När det kommer till geopolitiska event så har de under de senaste decennierna ofta präglats av mer eller mindre kraftiga initiala rörelser på marknaderna, vanligtvis drivna av en ”flykt mot säkra hamnar”. Hit brukar framför allt amerikanska statsobligationer, dollarn och andra förmodat säkra valutor som schweizerfrancen och yenen räknas, men även guldet. De flesta riskfyllda tillgångar har under dessa episoder haft det tuffare. Dock, återhämtningen har påfallande ofta gått fort och saker och ting återgått till det ”normala”. Sedan invasionen av Ukraina, och med stigande konfliktnivåer på andra håll, bland annat mellan Kina och USA, är det en befogad fråga hur geopolitiska event kan påverka marknaderna framöver. Världen har blivit en mer osäker plats under 20-talet.

Hittills har marknaderna inte reagerat särskilt kraftigt efter helgens händelser. Globala aktier har faktiskt stigit något samtidigt som flykten mot säkra hamnar inte verkar ha varit speciellt stor. Räntorna i USA har fallit tillbaka något, vilket såklart lyft obligationer, fast frågan är om det beror på konflikten eller om det är en reaktion på de senaste månadernas kraftiga ränteuppgång. Stora rörelser oavsett tillgång har ofta en tendens att vända om lika kraftigt som de startade. Guldet har visserligen stigit, och även här kan det vara en reaktion på en svag utveckling på under året. Från toppen i början av maj fram till dagen innan attacken föll guldet med drygt 11%. Med räntefallet har även realräntan fallit, och guld har en hög känslighet mot just den reala räntan eftersom det inte genererar någon avkastning, annat än via sitt pris. Stiger realräntan faller guldet, och vice versa.

När det kommer till Mellanöstern är oljan central. Och mycket riktigt blev det en reaktion uppåt i oljepriset i måndags, något som snabbt vände igen. Likt ränteutvecklingen har oljepriset sedan i början av juli haft en kraftig rörelse uppåt, nästan 30%, och var redan inne i en rekyl nedåt när attacken skedde:

Källa: Macrobond

Scenarioanalysen framåt ur ett geopolitiskt perspektiv är minst sagt komplicerad med många rörliga delar. Vad jag kan notera är att marknadsreaktionerna hittills varit relativt modesta vilket i sig också säger något, nämligen att marknaden ser en oro men att den också diskonterar att konflikten inte förvärras allvarligt, åtminstone i det korta perspektivet. Det är förstås ingen garanti, och att geopolitiska skeenden kan gå snabbt är även marknaden väl medveten om.

Som investerare är det en balansgång. Krig och konflikter är mycket obehagliga storheter som är svåra att förhålla sig till, så även denna gång. Ska man agera, och i så fall, i vilken utsträckning och med vilken tidshorisont? Klart är (tyvärr) att detta inte kommer att vara sista gången geopolitik påverkar marknaden, och precis som för andra mer konventionella drivkrafter som konjunkturen, ränteläget, vinstutveckling och värdering är det svårt att ta ut en klar riktning. Jag påminner om nedanstående graf, som täcker stora delar av det något kaotiska 1900-talet, där krig och kriser snarare var regel än undantag:

Källa: Macrobond

Ovan är blott ett axplock av geopolitiska event, fast trots dessa så har ändå kapitalmarknaderna och näringslivet producerat både tillväxt och avkastning, dock med vissa svängningar (!). Vad som är viktigt i sammanhanget är att långsiktighet betalar sig, även om känslan av obehag och osäkerhet på kort sikt från tid till annan kommer att vara hög, inte bara för dina investeringar. Min inställning är att det gäller även denna gång.

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss