Historisk oljekollaps – en långvarig inbromsning eller rekyl på vänt?

Skriven av Formue

Priset på olja har kollapsat till rekordlåga nivåer och skapat en obalans på oljemarknaden som är den största på nästan 20 år. Det är en dramatisk utveckling och dåliga nyheter för flera ekonomier runtom i världen. Burenstam & Partners portföljer är dock marginellt påverkade av oljekollapsen.

Under förra veckan sjönk priset på Nordsjöolja till under 17 dollar fatet. Det är den lägsta nivån vi har sett sedan 1999. Vad är det egentligen som har hänt i oljeindustrin och vilka effekter får det?

Kollaps i efterfrågan

I slutet av 2019 uppgick den globala produktionen av olja till cirka 100 miljoner fat per dag. Vid samma tidpunkt var USA världens största oljeproducent, tätt följt av oljegiganter som Saudiarabien och Ryssland. Grannlandet Norge stod för drygt två miljoner av den globala oljeproduktionen – en andel som väntades öka till 2024. Sedan kom coronakrisen och till följd kollapsade den globala efterfrågan på olja. Nedstängningar förlamade industrier med stängda fabriker och transportsektorn mötte en snabbomställning med flygp­­lan som blev stillastående – den sektor som annars står för omkring 60 procent av världens oljeförbrukning.

Krisläget har gjort att efterfrågan på oljerelaterade produkter kollapsat. Det rör sig om upp till 30 miljoner färre konsumerade oljefat – per dag. Det är en minskning med cirka 30 procent. Tidigare i april enades OPEC+ om att oljeproduktionen skulle minska med 9,7 miljoner fat per dag och under perioden maj till juni. Trots rekordminskning menar många att nedskärningarna kommer för sent och att det inte räcker. Oljeköpare backar och innehavare av WTI oljeterminer för maj som förföll måndagen 20e april visade stora negativa värden.

Minskade investeringar

Oljefallet har kommit snabbt och obalansen mellan vad som produceras och vad som efterfrågas är enormt. Oljelager som förväntats bli sålt står fulla och det är svårt att hitta nya lagringsplatser. Det har inneburit att vi nu, i slutet av april, ser en dramatisk kollaps på den finansiella marknaden. Det är ett ras som är unikt av sitt slag och som vi tidigare aldrig har upplevt.

Hur situationen kommer att utvecklas kan bara framtiden utvisa. Det vi kan fastställa i nuläget är att det har skett en kraftig minskning av olje- och gasinvesteringar. Oljebolagen är desperata i att säkra sin finansiella situation och när priset på den produkt de säljer kollapsar måste det ske massiva nedskärningar vad gäller både drifts- och investeringskostnader. När cirka 80 procent av investeringskostnaderna historiskt har gått till att upprätthålla produktionsnivåer, och 20 procent till att skapa produktionstillväxt, blir det tydligt att investeringsminskningar från oljebolagen på upp till 50 procent kommer att påverka utbudssidan negativt framöver – trots tilltag från OPEC+.

En ljusning i tunneln

Men det går att skönja en ljusning i tunneln för oljepriset om situationen relaterad till COVID-19 inte sträcker sig över flera år, utan snarare når en normalisering redan 2021. Då kan bilden bli en annan med ett underskott i produktionen. Oljelagerna kommer att minska snabbt och oljepriset kan röra sig långt över prisläget vid ingången av krisen vi nu står i. När vi tidsmässigt når en återhämtnings- eller uppgångsfas, om vi gör det, får framtiden utvisa – men förändringen kan komma snabbt.

Låg exponering mot olja

Burenstam & Partners kunder har diversifierade investeringsportföljer med relativt liten exponering mot olje/oljeservicesektorn. Det innebär att dramatiken som just nu syns på oljemarknaden har en liten inverkan på våra kunders portföljer. Det gör dem mindre berörda av krisen än investerare som investerat i Stockholmsbörsens huvudindex.

Vi har enbart några få förvaltare i vår rekommenderade lösning, Global Equities, som inkluderat oljebolag i sina portföljer. Det finns därför ingen stor övervikt mot detta segment och portföljen har klarat sig bra hänsyn tagen till utvecklingen av globala aktier inom oljesektorn.

Även vår rekommenderade portfölj Svenska aktier har en relativt låg exponering mot olje/oljeservicesektorn. Här finns dock en viss exponering mot sektorn, men vi ser ingen dramatik i det eftersom vi är väl diversifierade och på en aggregerad nivå är kursrörelserna inte kraftiga. Uttrycket ”lägg inte alla ägg i samma korg” passar således även i portföljsammanhang.

­Det intressanta nu blir att följa utvecklingen för den amerikanska lättoljan WTI de kommande tre veckorna – mot utgången för juniterminskontraktet som förfaller 19e maj.

 

 

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss