Har historien svaret på ett klokt sparande i oroliga börstider?

Skriven av Formue

Konsekvenserna av coronaviruset är svåra att överblicka. Bortom en snabb smittspridning har vi fått se extrema börsrörelser och ett oljepris som kollapsar och sprider oro på finansmarknader världen över. Kan vi dra lärdom av historiska börshändelser för att få svar på vad som kan vara bra att tänka på när det skakar – och när det kan tänkas vända igen? 

Vi står mitt i stormens öga och finansvärlden har skakats om rejält sedan corona gick från att ha varit ett problem i Kina till att nå global spridningFrån att ha sett en positiv trend på börsen innan utbrottet har börsscenariot blivit ett helt annat och den globala inbromsningen är kraftigFrågorna bland investerare är nu fleraÄr det investeringsläge och när kommeuppstudsen? Är det säljläge eller borde du avvakta och blicka framåt trots att vi inte vet om huruvida botten är nådd eller inteKanske finns svaret i börshistorien och historiska börsfall. 

Fem av historiens största börsras sedan 1987 (OMXS30):

 

Nedan visas upp- och nedgångar för OMXS30 under samma tidsperiod:

 

Efter 9/11-attentaten skedde en viss återhämtning redan samma månad, följt av en nedgång efter ungefär ett årEfter ”Svarta måndagen” klättrade kursen snabbt upp igen och stabiliserades efter ungefär två år. Tittar vi på börsläget efter tidigare virusutbrott, såsom sars (2003) och svininfluensan (2009), steg börsen igen efter ungefär 3-6 månader efter utbrottet. Börsen har med andra ord återhämtat sig tidigare där nedgångar följs av uppgångar. Ibland av fortsatta ras. Frågan nu är inte om det vänder, snarare när. 

Ser vi till det långsiktiga sparandet och den genomsnittliga årsavkastningen (OMXS30) under perioden 19902019 visar den + 12,5 %. Den något kortare perioden 2009-2019 visar en något lägre men positiv avkastning på + 10,5 % 

Även om vi vet att vändningen kommer finns det inget enkelt svar på hur du bör tänka och agera i dagens börssituation. Faktorer som typ av sparande, placeringshorisont och riskbenägenhet behöver tas i beaktning. Kanske väljer en att strategiskt hålla huvudet kallt” och hålla fast vid den ursprungliga planen för att inte missa uppgången. Kanske väljer en annan att sälja och köpa in sig senareKanske ser någon börsläget som ett ypperligt köptillfälle för att ta hem en högre avkastning. När det vänder. 

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss