Här är två juridiska dokument alla borde ha koll på

Skriven av Caroline Lundh

Mycket kan stå på spel för den utan en framtidsfullmakt och ett testamente. Men vad innebär de juridiska dokumenten egentligen – och behöver du verkligen upprätta båda? 

– Det är två helt olika dokument men båda är viktiga, menar Marie Hagström från Burenstam & Partners.

De flesta skulle nog skriva in ett likhetstecken mellan testamente och trygghet. Ett testamente är det familjerättsliga dokument som ser till att din sista önskan träder i kraft den dag du inte finns mer. Sedan 1 juli 2017 kan du även utse vem som ska företräda dig om någonting skulle hända dig under din livstid. Det görs med en framtidsfullmakt. Marie Hagström från Burenstam & Partners menar att det rör sig om två helt olika dokument men understryker att de båda är viktiga för att planera för framtiden.

– Alla behöver fundera över och ta beslut för om de ska upprätta handlingarna eller inte, men jag tror att de allra flesta har behov av båda, säger hon.

”Kan välja den eller de du litar på”

En framtidsfullmakt används för att skydda dig och dina beslut om du en dag inte längre kan ta hand om dina angelägenheter och intressen, till exempel vid fysisk eller psykisk sjukdom. Den som du via framtidsfullmakten gett fullmakt kan företräda dig i ekonomiska och personliga frågor. Det underlättar för dina anhöriga, menar Marie Hagström.

– Alternativet till en framtidsfullmakt är att en god man utses, men med en framtidsfullmakt kan du själv välja den eller de du litar på och som du vill ska företräda dig, säger hon och fortsätter:

– Den kan vara väldigt omfångsrik, men fullmakten kan också begränsas till att gälla enstaka uppdrag. Fullmakten kan omfatta allt ifrån försäljning av en fastighet till att betala räkningar, förvalta tillgångar, men den kan också omfatta frågor kring boende och andra personliga angelägenheter.

Marie Hagström Burenstam & Partners

“Hålla ihop familjen och förebygga konflikter”

I testamentet kan du inom lagens ramar reglera vad som ska gå till de efterlevande efter din död. Du kan till exempel reglera vilken tillgång som ska tillfalla vem och ange villkor om enskild egendom. Ett skrivet testamente är också en handling som kan förhindra familjefejder.

– Det handlar inte bara om pengar och saker, det handlar också om att hålla ihop familjen och förebygga konflikter. Genom att visa släkten vad som är viktigt för dig kan du undvika bråk om fördelningen. Dåligt planerade generationsskiften kan förstöra en förmögenhet och relationer inom familjen.

Väg orden på guldvåg

För den som funderar på att upprätta ett testamente eller en framtidsfullmakt – eller ett testamente och en framtidsfullmakt – finns anledning att anlita rätt juridisk expertis.

– Rådgivning är viktigt. Vad vill du uppnå och behöver du vidta en åtgärd för det? Vad händer om du inte gör något? Med ett gediget beslutsunderlag kan du ta beslut för om du ska upprätta dokumenten eller avstå.

– I framtidsfullmakten är det till exempel viktigt att det som skrivs är genomförbart, praktiskt och tydligt. Det är även viktigt med stöd från en sakkunnig för att se att förutsättningarna finns för att fullmaktshavarna ska kunna genomföra sitt uppdrag.

Det finns även formkrav som behöver uppfyllas för att handlingarna ska vara gällande – och juridiska formuleringar måste användas korrekt för att inte tveksamheter och tvivel ska uppstå. Juridiska formuleringar som används felaktigt kan få oönskade konsekvenser eftersom det kan ge dokumentet en helt annan betydelse än den avsedda, menar Marie Hagström.

Från upprättande till löpande förvaring

Burenstam & Partners hjälper till i hela processen. Tillsammans med en rådgivare och juridisk expert ses dina förutsättningar och behov över. Du får en beskrivning av rättsläget, möjlighet att konkretisera dina önskemål, en översikt över vilka åtgärder som behöver vidtas för att dina önskemål ska uppfyllas – och slutligen upprättas nödvändiga dokument.

Burenstam & Partners förvarar även dokumenten åt sina kunder. Det är viktigt ur flera aspekter.

– Både framtidsfullmakten och testamentet ska kunna uppvisas i originalform för att vara giltigt. Juridiska handlingar behöver även ses över med en viss regelbundenhet för att säkerställa att det som står i dem fortfarande motsvarar hur du vill ha det. Det gäller både den egna situationen som kan ändras, men även lagen, avslutar Marie Hagström.

Vill du kontakta en rådgivare direkt? Klicka här


Generationsskifte

Input the campaign name that submitters should be added to.

Used by marketing cloud and FormAssembly to map user details


Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss