Global tillväxt har stärkts innan Trump installeras

Skriven av Formue

Samarbetet mellan kongressen och den nye presidenten blir viktigt som signal för fortsatt framgång men ekonomin har redan en stark återhämtning på gång som inte är beroende av ytterligare stimulanser. Skattereformen med en trolig halvering från 39 % till 20 % av skatten för företag kommer tidigast på plats i april/maj men de stora dragen kan kommuniceras tidigare, kanske redan i januari eller februari.

Tillväxten har förbättrats även utanför USA i bl.a. Kina och Europa. Indikationer från tillverkningsindustrin globalt ligger på 3-årshögsta och pekar mot en global tillväxt under fjärde kvartalet 2016 på strax över 4 % räknat i årstakt. De negativa effekterna av det dramatiska oljeprisfallet för den globala industrisektorn har nu förmodligen klingat av.

I Storbritannien syns så här långt inte några påtagliga effekter på ekonomin till följd av Brexit. Förhandlingarna väntas starta under mars och behöver inriktas på tre separata avtal samtidigt. Ett avtal för utträde, ett nytt handelsavtal som kan bygga på gamla riktlinjer för handel men med nya avgifter samt ett tredje avtal som reglerar övergångstiden tills det nya handelsavtalet träder i kraft. Donald Trump kan bli en bricka i det politiska spelet och ett stöd för Theresa May om USA signalerar att ett nytt handelsavtal med Storbritannien skall prioriteras mitt under pågående förhandlingar med EU.

I Sverige läggs penningpolitiken troligen om efter att Riksbankens obligationsköp löper ut i slutet av juni. Under våren kommer alla uttalanden nagelfaras för att fastställa hur åsikterna bland ledamöterna successivt förändras. Det finns potential för en starkare krona under året som ett resultat av en något stramare penningpolitik och eventuell förändrad retorik.

Räntor

De 10-åriga räntorna i USA gick upp kraftigt efter presidentvalet men har sedan slutet av november bromsat in och är oförändrade sedan dess. Uppgången för helåret blev endast 20 räntepunkter till nivån 2.4 %, med räntefall fram till Brexit omröstningen och därefter uppgång. även i Tyskland och Sverige är långa räntorna oförändrade sedan november. På helåret blev det en nedgång med 43 bp till nivån 0,21 % i Tyskland och med 46 bp till nivån 0,54 % i Sverige.

FED kommer sannolikt fortsätta med försiktiga höjningar under 2017 med arbetslöshet och konsumentpriser som viktiga faktorer. I Europa är det sannolikt avvaktan som råder under hela 2017.

Aktier

Det positiva börsklimatet höll i sig fram till årsskiftet med uppgångar på 1 – 3 % i december. Tillväxtmarknaderna hade fortsatt motvind med en nedgång på -1 % under samma tid men blev trots detta bästa marknad som helhet för 2016 med en uppgång på 19,5 % i svenska kronor. Uppgången för Stockholm blev starka 3 % i december och 9,2 % för helåret. Uppgången för globala aktier blev för 2016 15,9 % i svenska kronor.

Positivt

  • Global tillväxt redan starkare under sista kvartalet 2016
  • Tillväxten i Europa över förväntan trots politisk osäkerhet

Negativt

  • Kinas ekonomiska anpassning kommer ta längre tid p.g.a. den höga skuldsättningen
  • Osäkerhet om USA:s geopolitiska roll kvarstår en tid

Slutsatser

Såväl amerikansk som global industrikonjunktur har växlat upp tempo under sista kvartalet 2016. Beroendet av budgetstimulanser från Trump administrationen är därmed mindre nu. De förväntade skattesänkningarna för företag kommer bidra till positiv vinstutveckling och högre investeringar. Vi rekommenderar fortsatt övervikt i svenska aktier i förhållande till normal allokering. Vi har fortsatt även en högre andel företagsobligationer med högre risk inom obligationer, s.k. high yield.

Ränteföljsamhet: Svenska obligationer underviktas till förmån för penningmarknad. Slutsats: Undervikt

Kreditrisk: Allokering på 25 procent av räntebärande portfölj mot obligationer med hög risk. Slutsats: Övervikt

Svenska aktier: övervikt mot svenska aktier. Slutsats: Övervikt

Globala aktier: Normal exponering mot globala aktier. Vi rekommenderar en övervikt på 15 procentenheter inom tillväxtmarknader i förhållande till ett världsindex. Slutsats: Neutralvikt

I USA är den 10-åriga statsobligationsräntan oförändrad sedan slutet av november på nivån 2,36 %. även i Tyskland och Sverige är långa räntorna oförändrade. Den tyska 10-åriga obligationen är kvar på nivån 0,28 % medan långa räntan i Sverige fortsatt är 0,60 %. Dollarn är oförändrad mot euron på 1,05 sedan slutet av november, för helåret 2016 blev förstärkningen av dollarn 3 %. Kronan har stärkts mot såväl dollar som euron med 2 % sedan slutet av november. För 2016 blev försvagningen av kronan -4 % mot euron och -8 % mot dollarn. Negativa inlåningsräntor i centralbankerna finns i Sverige -1,25 %, inom euroområdet -0,40 %, i Schweiz -0,75 % samt i Danmark -0,75 %.

Aktiebörserna avslutade året med en uppgång på 1 – 3 % under december. Undantaget var tillväxtmarknaderna som i ljuset av starkare dollar haft en nedgång under samma period med -1 %. Trots det blev uppgången för 2016 som helhet 19,5 % för tillväxtmarknaderna uttryckt i svenska kronor och inklusive utdelningar. Stockholmsbörsen gick upp med 3 % under december och 9,2 för helåret. I början av 2017 har rörelserna varit små med mindre uppgångar, 1 – 2 %, för tillväxtmarknaderna och USA, mindre än 1 % för Europa och -0,5 % för Stockholmbörsen uttryckt i svenska kronor. Efter den starka uppgången i november är Brent oljan fortsatt kvar på nivån 55 dollar per fat.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss