Fyra anledningar att välja en oberoende rådgivare

Skriven av Caroline Lundh

Henric von der Groeben, Förmögenhetsrådgivare Formue

En oberoende rådgivning och en icke oberoende rådgivning, vad är skillnaden? Förutsättningar för rådgivning utifrån kundens behov – och förutsättningar för rådgivning inom viktiga frågor utanför förvaltningen. Så svarar Henric von der Groeben, förmögenhetsrådgivare Formue. 

Sedan starten 2004 har Formue låtit sig vägledas av oberoende och transparens. Men enligt en rapport (2019) från Finansinspektionen (FI) står oberoende rådgivare fortfarande för en liten del av marknaden, och många vet inte hur en oberoende rådgivning skiljer sig från en icke oberoende.

”Vi låter likadant”

Henric von der Groeben, förmögenhetsrådgivare Formue, menar att skillnaden har blivit tydligare sedan FI:s införande av Mifid II – regelverket som säger att ett bolag, för att få kalla sig oberoende, behöver uppfylla en rad kriterier. Det ska öka transparensen på de finansiella marknaderna och ge investerare ett bättre skydd.

– Även om regleringen har gjort branschen bättre tror jag många fortfarande tycker att vi låter likadant. Till exempel är det många rådgivare som kallar sig för ”fristående”. Om man inte är inne i detaljerna och petar kan det vara svårt att veta om någon är oberoende eller icke oberoende.

Mifid II säger bland annat att en oberoende rådgivare inte ska ta emot ersättning från tredje part. Rådgivaren ska även bedöma ett tillräckligt stort utbud av externa finansiella instrument som inte har koppling till det egna bolaget – och det ska även finnas en urvalsprocess som är tydlig.

– Kunderna ska varken behöva ha funderingar eller vara oroliga för om deras rådgivare är på deras sida eller kanske agerar för egen räkning. Det ska finnas ett ömsesidigt förtroende dem emellan där kunden inte riskerar att hamna i kläm. En oberoende rådgivare ska stå på kundens sida.

Fyra anledningar att välja en oberoende rådgivning:

1. Intressekonflikter kan undvikas

Vid en oberoende rådgivning kan rådgivaren gå in i sin roll med samma incitament som kunden. Inga ägare påverkar investeringsportföljens sammansättning eller hur produkter väljs – och det finns inga incitament att välja produkter efter returprovisioner och kickbacks. Vid en icke oberoende rådgivning riskerar istället kunden att hamna i ett läge där distributionen av produkter blandas med rådgivningen, och där provisioner och rådgivarens intjäning ställs framför kundens behov.

2. Transparent prismodell – utan dolda avgifter

Utan ekonomiska kopplingar eller egna intressen som påverkar rådgivningen tar rådgivaren enbart betalt för utfört arbete. Eventuella returprovisioner eller andra ersättningar betalas alltid tillbaka till kunden – och för kunden blir det tydligt vad man betalar, och för vad.

3. Kan välja investeringar från ”översta hyllan”

En oberoende rådgivare kan välja investeringar från ”den översta hyllan” – inom varje tillgångsslag och globalt. En icke oberoende rådgivare har omvänt inte incitament att bedöma ett stort och varierat produktutbud som inte har koppling till det egna bolaget och den egna intjäningen.

4. Sätter kundens behov i det första rummet

När rådgivaren agerar oberoende och tar ett steg bort från en produktstyrd rådgivning kan kundens behov centreras. Sett till att det finansiella livet har en stor inverkan på vardagen kan det öka den finansiella tryggheten och ge kunden möjlighet att spendera tid på vad som är viktigt.

En långsiktig förvaltning som öppnar dörrar

Men hos Formue handlar det om mer än att leverera en oberoende rådgivning. Här antar rådgivarna ett helhetsperspektiv och tittar på mer än placeringar. Kanske skulle rådgivarnas roll kunna beskrivas som en coachande roll som gör skillnad i det finansiella livet.

– Vi vill säkerställa att förvaltningen på lång sikt är anpassad på bästa möjliga sätt till den enskilda kunden och agera långsiktigt bollplank i många viktiga frågor. När vi kommer bort från enskilda produkter kan vi som rådgivare bry oss om kundernas övriga intressen, och de kan koppla bort det, känna sig trygga i att de får en trygg förvaltning och fokusera på annat. Många tycker det är skönt att någon annan sköter det åt dem, avslutar Henric von der Groeben.

Dela artikel

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Nyhetsbrev