Det kinesiska undret – hur länge kan det hålla på?

Skriven av Formue

Om framtiden

Som helhet ser utsikterna för ekonomin fortfarande väsentligt bättre ut för Kina än för USA och Europa.

– Utsikterna för kinesiska företag är i många fall bländande. Jag gläder mig åt att västerländsk affärspress som Wall Street Journal och Financial Times tävlar om att beskriva problemen och riskerna. Ofta är problematiseringen av typen ”we have seen this before … and it will end in tears”. Jag gläder mig därför att det är just detta som är förklaringen till att kinesiska bolag i många fall är undervärderade. Uppvärderingen kommer att ske, men det kan ta tid innan den överdrivet negativa synen på Kina blir mer nyanserad och det internationella fondkapitalet strömmar dit och driver upp kurserna.

Om utvecklingen jämfört med Europa och USA

– Kina växer med sju procent, Europa och USA med två till tre procent. Kina har ett högt sparande och goda statsfinanser. EU och USA har ett lågt sparande och svaga statsfinanser. Kina har ett stort exportöverskott, USA har ett stort underskott. Kina investerar och bygger ut en fantastisk infrastruktur som landet kommer att få glädje av i femtio år. I USA och delar av Europa växer kritiken mot att infrastrukturen är eftersatt. USA har ett skattetryck på 27 procent och EU ett skattetryck på 34 procent av BNP. Kina har bara 17 procents skattetryck och har alltså ett mycket bättre manöverutrymme att stärka statsfinanserna genom skattehöjningar, utan att strypa den ekonomiska tillväxten, om det skulle behövas.

Om fastighetsmarknaden

– Kinas fastighetsmarknad är ingen bubbla dömd att implodera som den gjorde i USA för några år sedan. Kinesiska staten har agerat klokare än den amerikanska regeringen. I USA tilläts banker låna ut för mycket till bostadsköpare som med sjunkande räntekostnader kunde belåna sig alltför högt, vilket i sin tur drev upp priserna. I Kina får man bara låna till en del av huspriset, räntan är högre redan från början och lånet skall amorteras relativt snabbt. Ser man till hela Kinas gigantiska bostadsmarknad har priserna faktiskt ökat långsammare än människors disponibla inkomster under den senaste tioårsperioden. I Kinas 40 största städer har snittpriset i princip legat still på runt 10 000 kronor per kvadratmeter under de senaste fem åren.

Om infrastrukturen

– Det finns ekonomer som anser att Kina investerar för mycket och konsumerar för lite. Kritikerna drar paralleller till USA där andelen konsumtion i förhållande till BNP är mycket högre än i Kina. Den parallellen är dålig eftersom USA redan har byggt sina motorvägar, flygplatser, kontor och bostäder. Kina startade med detta först på 1980-talet och har fortfarande mycket kvar att göra. USA och Kina är ungefär lika stora till ytan men det bor fyra gånger fler människor i Kina än i USA. USA har till exempel fortfarande fler motorvägar än Kina. Kina gör helt rätt i att fortsätta att bygga ut infrastrukturen. Behovet finns, staten har goda finanser, det skapar jobb och bäddar för framtida konsumtion när infrastrukturprojekten tas i bruk.

Om investeringsmöjligheter

– Vattenrening och avsaltningsanläggningar för produktion av dricksvatten är tillväxtbranscher, liksom förnyelsebara energikällor. Elektriska bilar och motorcyklar kommer att bli stort i Kina och batteritekniken förbättras snabbt. Vi närmar oss tidpunkten då detta tar fart på riktigt. Kina tillverkar i år 20 miljoner personbilar och det är bara tio procent av kineserna som skaffat sig bil.

Investera i Kina? Tänk på det här:

Satsa på börsnoterade aktier, om du vill lägga tid på analys och att själv hänga med i utvecklingen. Vill du inte det, kan du välja en bra aktiefond som satsar på rätt bolag och undviker de stora statliga bolagen som väger relativt tungt på börsen och därmed är stora innehav i de flesta fonder. Av samma skäl skall man undvika ETF-er. De innehåller en massa bolag där vinsttillväxten är svag eftersom den statliga ägaren ofta har andra mål för bolagen än höga vinster. Själv undviker jag investeringar i onoterade bolag och private equity i Kina. Det kinesiska rättssystemet är fortfarande svagt och affärsetiken i Kina är inte som hos oss. Börsnoterade bolag är betydligt enklare, särskilt de som är registrerade på Hong Kong-börsen. Där ställs ofta högre krav på transparens och skydd för minoritetsägare än vad andra stora börser gör i världen.

Det här är en sammanfattande text av artikeln ”Kinesiska marknaden – i ständig fokus” ur ”Tillväxt och trender”. Artikeln i sin helhet kan du läsa här.

Dela artikel

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss