Covid-19 och presidentval i USA – en politisk kris eller politisk möjlighet?

Skriven av Formue

Presidentkandidaterna som just nu ska slåss om vita huset har fått nya spelregler sedaCovid-19 skakade om spelplanenKarantänsregler har införts flera delstater och riktlinjer om social distansering gäller. Hur påverkar det valprocessen och kan situationen utnyttjas i jakten på titeln som USA:s 46:e president? 

Tisdagen 3 november 2020 hålls presidentvalet i USA som ska avgöra vem som kommer att påbörja nästa mandatperiod som landets statschef. Men corona har, inte oväntat, skakat om processen som ska vaska fram vinnaren. Valmöten, kampanjmöten och primärval har ställts in på flera håll, konvent har flyttats fram och en del av arbetet genomförs nu digitalt. Anledningen är enkel; förhindra ytterligare spridning av viruset. 

Polarisering eller politisk enighet

Men det oförutsedda dyker nyfikna frågor uppPåverkar det som sker valprocessen? Kommer Trump bli bortrövad på titeln? Kan ex-vicepresidenten Joe Biden använda corona som politiskt slagträ försprånget från Vermontsenatorn Bernie Sanders? Vi pratade med makroexperten och chefsekonomen Rose Marie Westman för att spekulera i en rad frågor. 

Vad händer om virusspridningen inte stabiliseras på flera månader, kan det göra att ingen president tillsätts på utsatt datum?

Paniken är som allra störst nu, men när de får ett grepp om det här borde det gå att genomföra. Det är känsligt att skjuta på det och det blir nog politiskt svårt att komma överens, det finns ingen konstitutionell praxis för hur man ska göra. Skjuter de på konventen och börjar lite längre fram har de tillräckligt med tid för att jobba som vanligt i augusti, september och oktober. En månad eller två i USA är en enormt lång tid när det gäller vad som kan uträttas och hur man hanterar saker.  

Demokraterna har anklagat republikanen Trump för sin hantering av coronakrisen, bland annat för röriga och motsägelsefulla uttalanden. Han ska bland annat ha tonat ner risken i slutet av februari och deklarerat nationellt nödläge i början av mars. Ger Trumps krishantering aspirerande motkandidater en chans att samla politiska poäng?

Det har kommit lite kritik från Joe Biden att USA var sena på att reagera mot corona och republikanen McConnell har uttryckt att impeachment-processen gjorde att man inte kunde hålla sina ögon på viruset. Att säga att man missade corona på grund av impeachment är ett enormt svaghetstecken, men tonen i den allmänpolitiska debatten är låg och har blivit lägre.  

Trots kritik från motkandidater avslöjar en nyligen gjord undersökning från Gallup att 60 procent av amerikanarna anser att Trump gör ett bra jobb i krisen. Innebär det att Trump kan använda corona till sin fördel för att bli återvald?

Jag tror att Trump kommer dra en enorm fördel av det som händer. Kritiken är massiv och han har varit sen, men det finns fler som har varit sena. Deglöms snabbt och det som händer nu biter inte på Trump-anhängare.  

Vi kan bland annat se hur Trump samarbetar med näringslivet och frotterar sig med företagsledare – trots att det högerpopulistiska tidigare sagt att man inte ska lyssna på experter. Det har blivit en liten backlash på det, men att ha experter på plats där bland annat tester är i centrum ger intryck om action. Amerikanarna älskar att se sin president stark och allsmäktig och där han levererar vad han initierat.   

Kommer sjukvårdsfrågan segla upp som en allt mer central fråga efter krisen? 

Sjukvården har stresstestats i många länder och fungerar nog som allra sämst i USA. Man har inte varit förberedd på en pandemi och kan behöva öka beredskapenEn annan fråga är leverantörskedjan inom sjukvården och tillverkning av läkemedel och vissa delar av läkemedelsindustrin kan tas tillbaka eller läggas i Mexiko som lågkostnadsland. Men det finns en fördel med att vara självförsörjande framför att ha komplexa handelsflöden som gör att det kan ta slut på i princip vilket läkemedel som helst. 

Sjukvårdssystemet i USA gör att många backar från att söka sjukvårdshjälp just nu – hur ställer sig partierna i frågan?  

Ett av löftena i Trumps valkampanj var att ta bort Obamacare, men den har inte ersatts med ett nytt system. Tittar vi på Biden är han inne på att förändra sjukvården för att göra den tillgänglig för fler. Sanders har gett löften om fri sjukvård, men det är vansinnigt dyrt. 

Att få ner läkemedelspriserna är en fråga Trump har lyft och även demokraterna har lagt fram ett förslag om läkemedelspriser, men det är hård lobbying och finns inga gränser för hur läkemedelsbolag kan ge kampanjbidrag. Här har republikanerna stora bolag nära sig och det tar därför stopp i många frågor. 

En fråga Trump lyft nyligen är infrastruktur och han har pratat om att starta ett projekt för att bygga upp infrastrukturen och satsa på jobb. Är det en fråga som blir extra värdefull att lyfta sett till dagens situation – och som skulle kunna ge honom hemadressen ”1600 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20500, USA” i ytterligare fyra år? 

Drar han igång infrastrukturprojektet nu är det helt rätt efter krisen för att  fart på tillväxten. Det är något man skulle kunna gå till val på och nu är det ett naturligt läge för det – det skulle kunna bli en vinnarfråga. Men det är partiet i regeringsställning som får göra satsningen som kommer att gynnas mest av det. Det blir svårt för demokraterna att ställa upp på en satsning innan valet och inte få credd för det politiskt.   

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss