COVID-19 ändrar premisserna: Hur påverkas vi som rådgivare?

Skriven av Formue

Vi befinner oss just nu mitt i en global pandemi orsakad av ett coronavirus. Med stor sannolikhet kommer den att omprogrammera oss alla och göra att vi, när kristiden blåst förbi, kliver in i en ny världSom rådgivare behöver vi ställa om vårt arbetssätt och det sätt vi möter våra kunder på. 

Coronapandemin kommer med stora konsekvenser, sociala och ekonomiska, och om det dröjer månader eller år innan vi kan återgå till det normala får framtiden utvisa. Om vi återgår till det normala. Det finns nämligen mycket som talar för att vi vaknar upp till en ny värld när krisens tid är förbi. 

Kriser är egentligen ingenting nytt. Varje generation har mött kriser i många olika skepnader – och de har något gemensamt. De gör oss medvetna om samhällets sårbarhet och de förändrar vårt kollektiva beteende 

Från en kris till en annan

Fastighetskrisen och bankkrisen ledde till ökade kapitalkrav på bolån och de stora bankerna förändrade sitt sätt att operera med regleringar och buffertkravPlötsligt fick en hel generation en ökad skuldmedvetenhet. Terroraktionen 11 september förändrade vårt sätt att resa på med skärpta regler på världens alla flygplatser. IT-bubblan slog hårt mot professionella investerare och småsparare och riktade ett strålkastarljus mot riskerna med att köpa aktier. 

Vi står nu mitt i en ny global samhällskris – och den kommer inte att vara den sista. Oavsett typ av kris behöver vi förstå hur det mänskliga beteendepåverkas när vi rubbas av det oväntade. Först då kan vi anpassa oss till det nya. 

En global värld står på paus

Den situation vi ser nu är ny för oss. Nästan hela världens befolkning distanserar sig frivilligt eller vaknar upp till utegångsförbud och strikta karantänsreglerCorona har satt världen på paus.  

När pandemin väl får en punkt kommer vi nog inte främst tänka på att vi höll oss hemma, inte heller på att vi dag efter dag såg viruset dominera nyhetsflödet – snarare att vi alla bar på en gemensam oro. Den tid vi lever mitt i kommer med stor sannolikhet också att bli ihågkommen som en period ur vilken tillfälliga förändringar blev permanenta. I rollen som rådgivare behöver vi i dessa tider stå nära våra kunder på ett nytt sätt  och vi behöver anpassa vårt arbetssätt till nya spelregler. 

En förändring i individuella prioriteringar

Det pågår just nu inte bara en kamp mellan världen och viruset. Vi bär på ett arbetsansvar, ett hemmaansvar – och ett ansvar i hur vi ska spendera vår lediga tid. Biografer, gym, konserter, utemiddagar och resor är ingen självklarhet längre. Hälsa och säkerhet prioriteras högrePlötsligt har vi mer tid över för att fundera på vad vi värdesätter, och mer tid över för att ifrågasätta de val vi gör. 

De flesta har i dessa tider förmodligen funderat på hur de ser på sin framtid. Som rådgivare behöver vi stå nära och ha en dialog med våra kunder för att se hur krisen påverkat dem. Har prioriteringarna förändrats sedan ingången av krisenÄr det något som har blivit viktigare? Finns det någon lärdom redan nu? Har tankarna om framtiden förändrats 

En förändring av det ekonomiska skyddsnätet

Vi vet alla att det är viktigt att ha besparingar på platför regniga dagar. Viruskrisen kommer sannolikt få oss att tänka annorlunda kring hur mycket som är tillräckligt när många av de risker vi tidigare aldrig hade kunnat föreställa oss plötsligt har fått liv. Har min portfölj en lämplig risknivå? Som rådgivare behöver vi, för att vara förberedda på det oväntade, fortsätta inkludera dramatiska händelser av den typ vi ser nu. Vi behöver även fortsätta bygga väldiversifierade portföljer med alternativa tillgångsslag som tar höjd för flera möjliga scenarier. 

En förändring i hur vi möts och interagerar

En order om social distansering har gett oss alla en snabbkurs i hur vi kan använda digitala verktyg och den som tidigare ryggat den digitala eran har behövt adaptera sig till teknikenSom rådgivare ser vi de digitala möjligheterna och hur kundmöten och avtalssigneringar kan göras helt digitalt. Men det kräver att system, strukturer och verktyg finns på plats i kombination med en hög grad av digital säkerhet. Oavsett hur länge den fysiska distanseringen varar kommer vi med stor sannolikhet att vara mer digitala i framtiden och inte minst mer bekväma med hybrid rådgivning, en kombination av fysiska och digitala möten. 

Framåt – mot en framtid utan coronaviruset

Där vi står just nu får vi även en påminnelse i värdet av att kunna ta långsiktigt smarta beslut – oavsett vad som händer i omvärldenInvesterare som står ensamma och möts av nyhetsrubriker och rykten slängs ofta mellan känslor som eufori och pessimism och riskerar att köpa och sälja värdepapper vid helt fel tidpunkt. Det gör det svårt att uppnå marknadsavkastning och risken är istället stor att stora summor går förlorade. Finanskrisen är ett tydligt exempel på en sådan situation. Studier visar att investerare som hade en rådgivare vid sin sida under krisen, och en ekonomisk plan för sin förmögenhet, tog sig igenom krisen med bättre avkastning än investerare som stod ensamma och utan plan. En bra rådgivare och en långsiktig plan ökar möjligheterna att ta rätt beslut – oavsett om det stormar eller är vindstilla.  

 

 

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss