Berg- och dalbanan har öppnat – vad kostar en biljett?

Skriven av Michael Livijn

Burenstam & Partners chefsstrateg Michael Livijn pratar om en börs som åkt berg- och dalbana under årets första månad och delar med sig utav några konkreta råd att ta med sig när det svänger. Hur kan biljetten till åkturen kosta mindre, och dessutom upplevas som rolig?

Drygt en månad in på det nya året känns vi lite tufsiga, åtminstone utifrån ett marknadsperspektiv. Den gamla analogin att ”börsen är en berg- och dalbana” gjorde sig definitivt påmind och känslan var att det var en riktig nedåttur med mycket gråt och skrik. Det gick ju så bra förra året? Rörelsen i sig tycker jag inte att det är så mycket att orda om, det var knappast den första och det kommer heller inte att bli den sista. Ett par reflektioner kring det nyligen inträffade:

  1. Vad hände, egentligen? Som vanligt när det skakar till på marknaden är det lätt att få intrycket att zombieapokalypsen är nära, eller att den redan är här. Nu var det väl inte riktigt fallet just denna gång, fast negativa, och stora, rubriker saknades inte. Tittar vi lite på hur olika tillgångsslag faktiskt utvecklades under månaden framträder dock en lite mer nyanserad bild: börjar vi i aktiebenet så hade svenska aktier (som ofta är ett ”mentalt benchmark” för svenska investerare) onekligen en mycket tuff månad med en nedgång på 10,5 procent. Tilläggas bör att Sverige var en av de bästa marknaderna under förra året. Blickar vi utanför gränserna är det delvis en annan bild som framträder; ett globalt aktieindex var ned 2,3 procent mätt i svenska kronor. Ingen rolig månad, men definitivt ingen katastrof. På räntesidan var det i princip oförändrat, svenska statsobligationer hamnade på -0,6 procent, ett globalt index över Investment Grade-obligationer på +/- 0 och motsvarande index för High Yield-obligationer på +0,2 procent. Det globala HFRX-indexet, som mäter utvecklingen för hedgefonder slutade upp 2,5 procent på månaden. Kort sagt, ingen rolig månad, men kändes det inte lite värre än var det verkligen var?
  2. Det är notoriskt svårt att förutspå kortsiktiga marknadsrörelser. Så även denna gång. För övrigt gäller samma sak åt båda håll, även om vi har en tendens att fokusera mer på de profetior som berättar om en kommande nedgång än tvärtom. Dessutom fungerar ju marknaden så att det finns en hel del aktörer på den, och därmed åsikter/utsagor/analyser, som kan förutspå att marknaden både ska ned och upp! Vem ska man tro på?

Det är lätt att bli frustrerad i sura marknadsmiljöer, oavsett om det är ned fem eller 15 procent, och framförallt är det lätt att fatta fel beslut. Man upplever att något är fel, att något behöver göras, och risken är såklart att utfallet blir sämre än om man låtit bli, att fatta rationella beslut under stress är vanskligt när det kommer till portföljen. Jag tycker att man kan vända på resonemanget; hur undviker man som investerare att hamna i en stressfylld situation varje gång marknaden får för sig att gå ned innan det sker? Som med mycket annat handlar det om att ha en plan för din portfölj och kanske även din inställning till marknadens kortsiktiga nycker. Ett bra första steg till att slå båda dessa flugor i samma smäll är att diversifiera portföljen mellan olika typer av tillgångsslag. Andelen av respektive aktier, räntor och alternativa investeringar bestäms av din risknivå, som i sig är ett rätt flyktigt koncept. Dels är den individuell, vad som är risk för mig kanske inte är risk för dig, dels varierande, går det bra i portföljen är du mer riskvillig och vice versa. Tricket, och det är sannerligen ett trick värdigt Houdini, är att försöka hitta en risknivå i portföljen som du kan hålla över tid, alltså både i upp- såväl som nedgångar. Lyckas du med det kommer biljetten till berg- och dalbanan att kosta betydligt mindre, och åkturen kommer till och med att upplevas som rolig!

Text: Michael Livijn

Michael Livijn Chefsstrateg

Michael Livijn har över 20 års erfarenhet ifrån finansbranschen. Han tar fram Formues House View, skriver marknadskommentarer, veckobrev, medverkar i Förmögenhetspodden samt under Formues webinarer. Michael är även extern talesperson för Formue.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss