Är det ”doom & gloom” – eller finns det några ljusstrimmor?

Skriven av Caroline Lundh

I det senaste avsnittet av Förmögenhetspodden pratar Formues chefsstrateg Michael Livijn och Formues vd Lars Uppsäll om kriget i Ukraina och marknadens initiala skarpa reaktion – de pratar om en rationell marknad. De kommer in på geopolitik och globalisering, hur Ryssland som marknad försvann – också vilken marknad som har tagit mest skada av kriget och hur investerare har reagerat. Utöver Ukraina-krisen lyfter de inflationen, ekonomin och marknaden framgent. Är det bara ”doom & gloom” – eller finns det några ljusstrimmor? Mer hör du i avsnittet!

Avsnittet är inspelat 31 mars 2022.

Dela artikel

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Nyhetsbrev