Är det ”doom & gloom” – eller finns det några ljusstrimmor?

Skriven av Caroline Lundh

I det senaste avsnittet av Förmögenhetspodden pratar Formues chefsstrateg Michael Livijn och Formues vd Lars Uppsäll om kriget i Ukraina och marknadens initiala skarpa reaktion – de pratar om en rationell marknad. De kommer in på geopolitik och globalisering, hur Ryssland som marknad försvann – också vilken marknad som har tagit mest skada av kriget och hur investerare har reagerat. Utöver Ukraina-krisen lyfter de inflationen, ekonomin och marknaden framgent. Är det bara ”doom & gloom” – eller finns det några ljusstrimmor? Mer hör du i avsnittet!

Avsnittet är inspelat 31 mars 2022.

Dela artikel

Nyhetsbrev