Är botten nådd och är det med 2023 det vänder?

Skriven av Caroline Lundh

Det är dags för årets sista avsnitt och en uppsummering av vad som genomsyrat det ekonomiska läget under 2022! I avsnittet pratar Formues chefsstrateg Michael Livijn och Formues vd Lars Uppsäll om hur det har gått för olika tillgångsslag under året, vilka tillgångsslag har dragit lottovinsten och vilka gick in i en betydligt tuffare match? De pratar om hur inflationsbrasan startade, om räntehöjningarna och stigande energipriser. Hur väl påfyllda är egentligen de ofta underjordiska gaslagren över Europa? Med bara några få dagar kvar av året får vi även börsspaningar och förväntningar kring inflation, räntor, vinster och värderingar. Är det nu inflationen ger med sig och vad händer med räntorna? Mjuklandar marknaden? Kommer ytterligare nedrevideringar av bolagsvinster? Den stora frågan; är botten nådd?

Avsnittet är inspelat 19 december 2022.

Caroline Lundh Content Manager

Caroline initierar, producerar och driver text och innehåll som publiceras på Formues blogg Insikt, samt övrig kommunikation för Formue i Sverige.

Tänk på att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Kontakta oss